ประเทศกานา

.gif

สาธารณรัฐกานา เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ใน แอฟริกาตะวันตก พรมแดนด้านตะวันตกจรดประเทศโกตดิวัวร์ ด้านตะวันออกจรดประเทศบูร์กินาฟาโซ ด้านตะวันออกจรดประเทศโตโก โดยมีชายฝั่งทะเลด้านใต้ติดกับ อ่าวกินี เดิมเป็นอาณานิคมของอังกฤษมีชื่อเรียกว่า โกลด์โคสต์ ชื่อประเทศกานามีต้นกำเนิดมาจากจักรวรรดิกานา (แม้ว่าอาณาเขตของจักรวรรดิดังกล่าวไม่เคยติดกับประเทศกานาในปัจจุบันเลยก็ตาม)

เมือง

แผนที่ของประเทศกานา
Google Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของประเทศกานา
Google Earth
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของประเทศกานา
Bing Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของประเทศกานา
Nokia Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของประเทศกานา
Ghana Map.png
2,367 x 3,092 พิกเซล
แผนที่ของประเทศกานา
Ghana Map.jpg
1,495 x 2,233 พิกเซล
แผนที่ของประเทศกานา
Ghana Map.jpg
1,398 x 1,740 พิกเซล
แผนที่ของประเทศกานา
Ghana Map.jpg
1,398 x 1,737 พิกเซล
แผนที่ของประเทศกานา
Ghana Map.jpg
1,398 x 1,737 พิกเซล
แผนที่ของประเทศกานา
Ghana Map.jpg
1,048 x 1,120 พิกเซล
แผนที่ของประเทศกานา
Ghana Map.jpg
964 x 1,304 พิกเซล
แผนที่ของประเทศกานา
Ghana Map.png
869 x 1,245 พิกเซล
แผนที่ของประเทศกานา
Ghana Map.jpg
851 x 1,152 พิกเซล
แผนที่ของประเทศกานา
Ghana Map.jpg
794 x 931 พิกเซล
แผนที่ของประเทศกานา
Un-ghana.png
2,367 x 3,092 พิกเซล
แผนที่ของประเทศกานา
Ghana 2008 Parliamentary Map.p...
1,608 x 2,197 พิกเซล