ประเทศเอธิโอเปีย

.gif

เอธิโอเปีย (อังกฤษ: Ethiopia) หรือชื่อทางการคือ สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย (Federal Democratic Republic of Ethiopia) เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลที่ตั้งอยู่ในส่วนแหลมของทวีปแอฟริกา (Horn of Africa) เป็นหนึ่งในชาติที่มีประวัติศาสตร์อันต่อเนื่องยาวนานที่สุดบนทวีปนี้ ในฐานะชาติอิสระ เอธิโอเปียเป็นประเทศเดียวในแอฟริกาที่ยังคงเอกราชระหว่างยุคล่าอาณานิคมในแอฟริกา (Scramble for Africa) และยังคงเอกราชไว้จนถึง พ.ศ. 2479 ซึ่งกองทัพอิตาลีเข้ายึดครองประเทศนี้ กองทัพอังกฤษและเอธิโอเปียปราบกองทัพอิตาลีในพ.ศ. 2484 แต่เอธิโอเปียไม่ได้รับเอกราชใหม่จนถึงการลงนามในสนธิสัญญาระหว่างอังกฤษกับเอธิโอเปีย (Anglo-Ethiopian Agreement) เมื่อธันวาคม พ.ศ. 2487

เมือง

แผนที่ของประเทศเอธิโอเปีย
Ethiopia Map.png
3,038 x 2,257 พิกเซล
แผนที่ของประเทศเอธิโอเปีย
Ethiopia Map.jpg
2,696 x 3,173 พิกเซล
แผนที่ของประเทศเอธิโอเปีย
Ethiopia Map.jpg
2,301 x 1,784 พิกเซล
แผนที่ของประเทศเอธิโอเปีย
Ethiopia Map.jpg
1,844 x 1,494 พิกเซล
แผนที่ของประเทศเอธิโอเปีย
Ethiopia Map.jpg
1,800 x 1,380 พิกเซล
แผนที่ของประเทศเอธิโอเปีย
Ethiopia Map.jpg
1,638 x 1,328 พิกเซล
แผนที่ของประเทศเอธิโอเปีย
Ethiopia Map.jpg
1,522 x 1,737 พิกเซล
แผนที่ของประเทศเอธิโอเปีย
Ethiopia Map.jpg
1,522 x 1,735 พิกเซล
แผนที่ของประเทศเอธิโอเปีย
Ethiopia Map.jpg
1,116 x 1,046 พิกเซล
แผนที่ของประเทศเอธิโอเปีย
Ethiopia regions map.png
3,008 x 2,332 พิกเซล