แอสมารา

แอสมารา เป็นเมืองหลวงของประเทศเอริเทรีย มีประชากร 579,000 คน อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 2,325 เมตร (7,628 ฟุต) มีอุตสาหกรรมสิ่งทอ เมืองนี้อยู่ใต้การปกครองของอียิปต์มาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 19 ต่อมาใน ค.ศ. 1889 ถูกอิตาลีเข้ายึดครอง ตั้งแต่ ค.ศ. 1936-1941 เป็นเมืองหลวงของอาณานิคมอิตาลีในแอฟริกาตะวันออก เป็นเมืองหลักของจังหวัดอิตาเลียนอีสต์แอฟริกา ระหว่าง ค.ศ. 1936-1941 หลังจากนั้นถูกอังกฤษเข้ายึดครองถึง ค.ศ. 1952

แผนที่ของแอสมารา
Google Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของแอสมารา
Google Earth
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของแอสมารา
Bing Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของแอสมารา
Nokia Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของแอสมารา
Eritrea.jpg
1,197 x 895 พิกเซล
แผนที่ของแอสมารา
0001Asmara.jpg
1,166 x 840 พิกเซล
แผนที่ของแอสมารา
Addis%20Ababa%20Map.gif
1,153 x 939 พิกเซล