ประเทศเอริเทรีย

.gif

ริเทรีย หรือชื่อทางการคือ รัฐเอริเทรีย (State of Eritrea) เป็นประเทศทางตอนเหนือของแอฟริกาตะวันออก มีชายฝั่งทะเลติดกับทะเลแดงเกือบหนึ่งพันกิโลเมตร ทิศเหนือและทิศตะวันออกติดทะเลแดง ทิศตะวันตกติดซูดาน ทิศตะวันออกเฉียงใต้ติดจิบูตี ทิศใต้ติดเอธิโอเปีย มีเมืองหลวงชื่อแอสมารา

เมือง

แผนที่ของประเทศเอริเทรีย
Eritrea Map.png
3,038 x 2,257 พิกเซล
แผนที่ของประเทศเอริเทรีย
Eritrea Map.jpg
3,008 x 2,610 พิกเซล
แผนที่ของประเทศเอริเทรีย
Eritrea Map.jpg
2,964 x 2,564 พิกเซล
แผนที่ของประเทศเอริเทรีย
Eritrea Map.jpg
1,046 x 1,190 พิกเซล
แผนที่ของประเทศเอริเทรีย
Geological Map of Eritrea.jpg
4,953 x 3,509 พิกเซล
แผนที่ของประเทศเอริเทรีย
Un-eritrea.png
3,038 x 2,257 พิกเซล
แผนที่ของประเทศเอริเทรีย
Eritrea regions map.png
3,008 x 2,610 พิกเซล
แผนที่ของประเทศเอริเทรีย
Eritrea districts.png
1,281 x 878 พิกเซล
แผนที่ของประเทศเอริเทรีย
1280px-Geological Map of Eritr...
1,280 x 907 พิกเซล
แผนที่ของประเทศเอริเทรีย
1247px-Eritrea location map.sv...
1,247 x 1,024 พิกเซล