ประเทศอิเควทอเรียลกินี

.gif

อิเควทอเรียลกินี (; ; ; ) หรือเรียกอย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี (; ; ; ) เป็นประเทศหนึ่งในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตก มีอาณาเขตติดกับประเทศแคเมอรูน ทางทิศเหนือ ประเทศกาบอง ทางทิศใต้และทิศตะวันตก อ่าวกินี ทางทิศตะวันตก และอยู่ใกล้ ๆ ประเทศเซาตูเมและปรินซิปี ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้

แผนที่ของประเทศอิเควทอเรียลกินี
equatorial guinea pol 1992.jpg
1,355 x 1,657 พิกเซล
แผนที่ของประเทศอิเควทอเรียลกินี
equatorial guinea pol 1992.jpg
1,355 x 1,657 พิกเซล
แผนที่ของประเทศอิเควทอเรียลกินี
1084px-Equatorial Guinea in Af...
1,084 x 1,024 พิกเซล
แผนที่ของประเทศอิเควทอเรียลกินี
1084px-Equatorial Guinea in Af...
1,084 x 1,024 พิกเซล