ประเทศชาด

.gif

ชาด เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลในแอฟริกากลาง มีอาณาเขตทางเหนือจดประเทศลิเบีย ทางตะวันออกจดประเทศซูดาน ทางใต้จดสาธารณรัฐแอฟริกากลาง ทางตะวันตกเฉียงใต้จดประเทศแคเมอรูนและประเทศไนจีเรีย และทางตะวันตกจดประเทศไนเจอร์ เนื่องจากมีระยะไกลจากทะเลและมีภูมิอากาศเป็นแบบทะเลทรายเป็นส่วนใหญ่ ประเทศจึงได้ชื่อว่าเป็น "หัวใจตายของแอฟริกา" (dead heart of Africa) ทางเหนือมีทิวเขาทิเบสตี (Tibesti Mountains) ซึ่งเป็นเทือกเขาที่ใหญ่ที่สุดในทะเลทรายสะฮารา เดิมเป็นส่วนหนึ่งของสหพันธรัฐเฟรนช์อิเควทอเรียลแอฟริกา (Federation of French Equatorial Africa) มีชื่อตามทะเลสาบชาด (Lake Chad)

เมือง

แผนที่ของประเทศชาด
Google Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของประเทศชาด
Google Earth
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของประเทศชาด
Bing Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของประเทศชาด
Nokia Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของประเทศชาด
Chad Map.jpg
2,500 x 3,198 พิกเซล
แผนที่ของประเทศชาด
Chad Map.jpg
1,574 x 2,375 พิกเซล
แผนที่ของประเทศชาด
Chad Map.jpg
1,265 x 1,922 พิกเซล
แผนที่ของประเทศชาด
Chad Map.jpg
1,036 x 1,234 พิกเซล
แผนที่ของประเทศชาด
Chad Map.jpg
899 x 1,349 พิกเซล
แผนที่ของประเทศชาด
Chad Map.jpg
899 x 1,349 พิกเซล
แผนที่ของประเทศชาด
Chad Regions map.png
2,500 x 3,198 พิกเซล
แผนที่ของประเทศชาด
Chad regions blank.png
2,000 x 3,077 พิกเซล
แผนที่ของประเทศชาด
Chad location map.png
1,945 x 3,055 พิกเซล
แผนที่ของประเทศชาด
Chad Topography.png
1,574 x 2,375 พิกเซล
แผนที่ของประเทศชาด
chad rel91.jpg
1,036 x 1,234 พิกเซล
แผนที่ของประเทศชาด
Chad relief map 1991, CIA.jpg
1,036 x 1,234 พิกเซล