ประเทศเคปเวิร์ด

.gif

เคปเวิร์ด เป็นประเทศสาธารณรัฐที่ตั้งอยู่บนหมู่เกาะ ในภูมิภาคนิเวศมาคาโรนีเซีย ของมหาสมุทรแอตแลนติกตอนเหนือ นอกชายฝั่งตะวันตกของแอฟริกา

"เคปเวิร์ด" ตั้งชื่อมาจากกัปแวร์ (Cap Vert หมายถึง "แหลมเขียว") จุดตะวันตกสุดของทวีปแอฟริกาซึ่งตั้งอยู่ในประเทศเซเนกัล

เมือง

แผนที่ของประเทศเคปเวิร์ด
Cape-Verde Map.jpg
3,737 x 3,253 พิกเซล
แผนที่ของประเทศเคปเวิร์ด
Cape-Verde Map.jpg
2,400 x 2,085 พิกเซล
แผนที่ของประเทศเคปเวิร์ด
Cape-Verde Map.jpg
2,000 x 1,750 พิกเซล
แผนที่ของประเทศเคปเวิร์ด
Cape-Verde Map.jpg
1,840 x 1,429 พิกเซล
แผนที่ของประเทศเคปเวิร์ด
Cape-Verde Map.jpg
1,840 x 1,429 พิกเซล
แผนที่ของประเทศเคปเวิร์ด
Cape-Verde Map.jpg
1,464 x 1,087 พิกเซล
แผนที่ของประเทศเคปเวิร์ด
Cape-Verde Map.jpg
1,189 x 1,111 พิกเซล
แผนที่ของประเทศเคปเวิร์ด
Cape Verde Locator.png
1,403 x 1,403 พิกเซล
แผนที่ของประเทศเคปเวิร์ด
Cape Verde 1746 map.jpg
1,363 x 1,080 พิกเซล
แผนที่ของประเทศเคปเวิร์ด
cape verde pol 2004.jpg
1,317 x 1,022 พิกเซล