Här hittar du kartor över Dominikanska republiken samt en del fakta om Dominikanska republiken, från WorldMapFinder (Kartor över Dominikanska republiken, Översikt över Dominikanska republiken, Sevärdheter i Dominikanska republiken, Dominikanska republiken Turism ).

Dominikanska republiken

.gif

Dominikanska republiken är en republik i Västindien som upptar två tredjedelar av ön Hispaniola (den västra tredjedelen upptas av Haiti). Landet gränsar mot Haiti och har maritim gräns mot Puerto Rico.

Dominikanska republikens lägsta punkt är Lago Enriquillo, 46 meter under havsnivå. Landets naturtillgångar är nickel, bauxit, guld, silver.

Klimatet är tropisk havsmiljö med små temperaturvariationer under året. Landet ligger mitt i ett område där det förekommer orkaner, och dessa inträffar mellan juni och oktober. Översvämningar liksom torrperioder förekommer också.

Tidvis är det brist på färskvatten. Skogsavverkning orsakar jorderosion och jorden som eroderar ner i havet förstör korallreven. Nästan all elektricitet framställs av fossila bränslen, såsom olja, men man har även lite vattenkraft.

Dominikanska republikens provinser
Stad

Karta över Dominikanska republiken
Google Maps
1024 x 768 pixel
Karta över Dominikanska republiken
Google Earth
1024 x 768 pixel
Karta över Dominikanska republiken
Bing Maps
1024 x 768 pixel
Karta över Dominikanska republiken
Nokia Maps
1024 x 768 pixel
Karta över Dominikanska republiken
Dominican-Republic Map.jpg
3,000 x 1,355 pixel
Karta över Dominikanska republiken
Dominican-Republic Map.jpg
2,038 x 1,463 pixel
Karta över Dominikanska republiken
Dominican-Republic Map.jpg
1,608 x 1,001 pixel
Karta över Dominikanska republiken
Dominican-Republic Map.png
1,400 x 1,139 pixel
Karta över Dominikanska republiken
Dominican-Republic Map.jpg
1,338 x 1,088 pixel
Karta över Dominikanska republiken
Dominican-Republic Map.png
1,270 x 899 pixel
Karta över Dominikanska republiken
Map of Dominican Republic.png
1,608 x 1,001 pixel
Karta över Dominikanska republiken
dominican republic.gif
1,466 x 1,038 pixel
Karta över Dominikanska republiken
dominican republic pol 04.jpg
1,383 x 1,000 pixel
Karta över Dominikanska republiken
dominican republic rel 04.jpg
1,380 x 1,005 pixel
Karta över Dominikanska republiken
dominican republic rel 04.jpg
1,380 x 1,005 pixel
Karta över Dominikanska republiken
Dominican Republic relief loca...
1,338 x 1,088 pixel