Här hittar du kartor över Sverige samt en del fakta om Sverige, från WorldMapFinder (Kartor över Sverige, Översikt över Sverige, Sevärdheter i Sverige, Sverige Turism ).

Sverige

.gif

Sverige, officiellt Konungariket Sverige, är en konstitutionell monarki i norra Europa, belägen på östra delen av den skandinaviska halvön. Landet gränsar i väster till Norge och i nordost till Finland. Sverige har maritima gränser till Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland samt Ryssland (Kaliningrad). De omgivande vattnen är Bottenviken och Bottenhavet, som utgör en del av Östersjön samt i sydväst Skagerrak, Kattegatt och Öresund. I sydväst har Sverige landförbindelse med Danmark genom Öresundsbron.

Sverige är medlem i Europeiska unionen sedan 1995. Landet är klassat som världens mest demokratiska land enligt demokratiindex.

Sverige ligger i norra Europa, på östra delen av den skandinaviska halvön och sträcker sig över ungefär 14 grader latitud och 13 grader longitud, vilket motsvarar 52 minuter skillnad i soltid. Landet gränsar till Norge i väster, Finland i nordost, samt Danmark i sydväst via Öresundsbron. Landet har också maritima gränser till Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland samt Ryssland (Kaliningrad och fasta Ryssland). De omgivande vattnen är Bottenviken och Bottenhavet som utgör en del av Östersjön, samt i sydväst Skagerrak, Kattegatt och Öresund. Sverige utgör en del av det geografiska området Norden.

Öster om Sverige ligger Östersjön och Bottniska viken och den långa kustlinjen påverkar klimatet. I väster ligger den skandinaviska fjällkedjan som såsom bergskedja benämns Skanderna, sedan gammalt också kallad Kölen på både svenska och norska (kjølen). Den skiljer Sverige från Norge. Riksgränsen följer alltsedan 1700-talet ganska exakt själva vattendelaren i denna bergskedja. Älvarna i norra Sverige flyter alltså som regel österut från bergskedjan och hinner ofta bli ganska breda (de så kallade norrlandsälvarna).

Södra Sverige är till stora delar jordbruksmark. Totalt sett täcks dock 60 % av totalytan och 75 % av landarean av skog. Sveriges skogsland tillhör den västra ytterkanten av den euroasiatiska Taigan. Befolkningstätheten är också större i de södra delarna, med centrum främst i Mälardalen, Öresundsregionen och i Storgöteborg. I södra Götaland rinner många vattendrag upp i mitten av det så kallade sydsvenska höglandet och rinner både åt norr och söder, öster och väster. Vattendragen i södra Sverige blir vanligen heller inte lika långa och stora som i norr. I mellersta Sverige och i Götaland finns dock Sveriges största älv när det gäller vattenföring och avrinningsområde: Klarälven-Göta älv, som bland annat inkluderar sjön Vänern. Sverige är ovanligt tätt på sjöar av olika storlek, tillsammans med Finland.

Sveriges högsta berg är Kebnekaise, på 2 104 meter över havet. De två utmärkande största öarna är Gotland och Öland, de två största sjöarna är Vänern och Vättern. Sverige är 1 572 km från norr till söder och den största bredden är cirka 500 km (se även Sveriges ytterpunkter).

Skog, vattenkraft och järnmalm är viktiga naturtillgångar, liksom koppar, bly, zink, guld, silver, uran, arsenik, volfram och fältspat.

Sveriges län
Stad

Karta över Sverige
Google Maps
1024 x 768 pixel
Karta över Sverige
Google Earth
1024 x 768 pixel
Karta över Sverige
Bing Maps
1024 x 768 pixel
Karta över Sverige
Nokia Maps
1024 x 768 pixel
Karta över Sverige
Sweden Map.png
3,000 x 5,777 pixel
Karta över Sverige
Sweden Map.jpg
2,514 x 3,376 pixel
Karta över Sverige
Sweden Map.jpg
2,021 x 6,443 pixel
Karta över Sverige
Sweden Map.jpg
996 x 1,248 pixel
Karta över Sverige
Sweden Map.jpg
979 x 1,223 pixel
Karta över Sverige
Sweden Map.jpg
842 x 1,837 pixel
Karta över Sverige
Sweden Map.png
842 x 1,837 pixel
Karta över Sverige
Sweden Map.jpg
568 x 1,343 pixel
Karta över Sverige
Location Sweden EU Europe.png
2,056 x 1,710 pixel
Karta över Sverige
Sweden-locator2.png
1,941 x 2,912 pixel
Karta över Sverige
Sweden-eq1.png
1,941 x 1,941 pixel
Karta över Sverige
Sweden-locator.png
1,941 x 1,941 pixel