Här hittar du kartor över Ryssland samt en del fakta om Ryssland, från WorldMapFinder (Kartor över Ryssland, Översikt över Ryssland, Sevärdheter i Ryssland, Ryssland Turism ).

Ryssland

.gif

Ryssland, egentligen Ryska federationen, är en federal republik som omfattar den största delen av Östeuropa samt hela Nordasien. Landet som sträcker sig från Stilla havet i öster angränsar till Norge, Finland, Estland, Lettland, Vitryssland och Ukraina, samt via exklaven Kaliningrad oblast till Litauen och Polen, i väster, och Georgien och Azerbajdzjan i sydväst. I norr gränsar Ryssland till Norra ishavet och i söder till Kina, Nordkorea, Mongoliet och Kazakstan.

Ryssland är världens till ytan största land och täcker delar av både Europa och Asien. Gränsen mellan världsdelarna går via Uralbergen. Ryssland har 142,4 miljoner invånare (1 juli 2006). I huvudstaden Moskva bor cirka 10,4 miljoner människor.

Ryska federationen består av sammanlagt 89 administrativa och territoriella enheter, så kallade federationssubjekt. De 89 subjekten utgörs av 21 republiker, 6 territorier (kraj), 50 regioner (oblast), 9 autonoma kretsar, 1 autonom region och två federala städer. Samtliga federationssubjekt är representerade med två ledamöter var i det ryska parlamentets överhus, federationsrådet (Совет Федерации, Sovet Federatsii), som alltså sammanlagt har 178 ledamöter. Det påminner om sammansättningen av USA:s senat men går också tillbaka på tidigare traditioner i Ryssland då Högsta sovjet uppdelades i två kammare med olika representation från olika landsdelar.

Ryssland, som med sin yta på 17 075 200 km² är världens största land, sträcker sig över så gott som hela den norra delen av den eurasiska superkontinenten, från Östersjön i väster till Berings sund i öster, och ligger således både i Europa och Asien (gränsen mellan världsdelarna går via Uralbergen). Landet består till stora delar av vidsträckta stäpper i söder och djupa barrskogar i norr. Från landets västligaste del till dess östligaste är det 6600 kilometer långt; det sträcker sig över 11 tidszoner. Rysslands kustlinje till världshaven är 37 000 kilometer lång, från Japanska havet (Stilla havet) i sydöst till Vita havet (Norra ishavet) i nordväst.

Det finns flera bergskedjor i landet, särskilt i landets södra gränsregioner. Exempel är Kaukasus (där berget Elbrus, Europas högsta topp, reser sig med sina 5 642 meter), Uralbergen och Altaj. Uralbergen, som löper i nord-sydlig riktning, tillsammans med Kaukasus, som löper i väst-östlig riktning, utgör gränsen mellan Europa och Asien.

Även om stora delar av världens områden med arktiskt och subarktiskt klimat finns i Ryssland finns det också stora områden med andra klimat.

Det gränsar i väster till Norge, Finland, Estland, Lettland, Vitryssland och Ukraina samt, via exklaven Kaliningrad, till Litauen och Polen, i sydväst till Georgien och Azerbajdzjan, och i söder till Kina, Nordkorea, Mongoliet och Kazakstan. I öster avgränsas det av kusten till Stilla havet och i norr av den till Norra ishavet.

Europeiska Ryssland, som sträcker sig från västgränsen till Uralbergen, är ett enormt lågland, genomkorsat av floderna Volga, Don och Dnepr; detta är landets rikaste region. Kaukasusregionen i södra europeiska Ryssland är ett enormt stäppområde som sträcker sig norr om bergskedjan Stora Kaukasus mellan Svarta havet och Kaspiska havet. Uralbergen sträcker sig från norr till söder och rymmer viktiga mineral- och oljetillgångar. Sibirien sträcker sig från Uralbergen till stillahavskusten. Detta enorma område är rikt på naturresurser, men är glest befolkat på grund av de stränga klimatförhållandena. Den del av Centralasien som ligger i Ryssland består av öken, stäpp och berg; delar av detta område ligger under havets nivå.

Rysslands federationssubjekt
Stad

Karta över Ryssland
Google Maps
1024 x 768 pixel
Karta över Ryssland
Google Earth
1024 x 768 pixel
Karta över Ryssland
Bing Maps
1024 x 768 pixel
Karta över Ryssland
Nokia Maps
1024 x 768 pixel
Karta över Ryssland
Russia Map.jpg
8,397 x 6,048 pixel
Karta över Ryssland
Russia Map.png
3,550 x 2,648 pixel
Karta över Ryssland
Russia Map.png
3,008 x 1,728 pixel
Karta över Ryssland
Russia Map.jpg
2,400 x 3,450 pixel
Karta över Ryssland
Russia Map.png
2,000 x 1,079 pixel
Karta över Ryssland
Russia Map.jpg
1,296 x 729 pixel
Karta över Ryssland
1799 Cary Map of the Russian E...
7,000 x 3,100 pixel
Karta över Ryssland
BlankMap-RussiaDistricts-Merca...
3,762 x 2,326 pixel
Karta över Ryssland
1826 Assheton Map of Russia in...
3,500 x 2,789 pixel
Karta över Ryssland
1799 Clement Cruttwell Map of ...
3,500 x 1,852 pixel
Karta över Ryssland
physical-topo2.jpg
3,370 x 2,535 pixel
Karta över Ryssland
russian empire 1820.jpg
3,155 x 1,993 pixel