Här hittar du kartor över Oslo samt en del fakta om Oslo, från WorldMapFinder (Kartor över Oslo, Översikt över Oslo, Sevärdheter i Oslo, Oslo Turism ).

Oslo

Oslo, från 1624 till 1925 Kristiania (äldre stavning Christiania), är Norges huvudstad och administrativt är Oslo by ett eget fylke, "byfylke", med cirka 611 000 invånare. Tätorten Oslo omfattar den sammanhängande bebyggelsen i och runt staden och har strax över 900 000 invånare, medan hela storstadsområdet har cirka 1,2 miljoner. Stadens rötter kan spåras tillbaka till tiden runt år 1000 och den blev huvudstad 1299. Efter en tredagars brand 1624 blev staden flyttad ett litet stycke västerut och nyanlagd under namnet Christiania, medan det ursprungliga Oslo behöll sitt namn som ett område utanför staden. I och med utvidgningen av staden 1859 blev förstaden Oslo införlivad i Christiania, som från 1925 också benämns Oslo.

Stad

Karta över Oslo
Google Maps
1024 x 768 pixel
Karta över Oslo
Google Earth
1024 x 768 pixel
Karta över Oslo
Bing Maps
1024 x 768 pixel
Karta över Oslo
Nokia Maps
1024 x 768 pixel
Karta över Oslo
243 Oslo%20Route%20Map.jpg
3,398 x 2,264 pixel
Karta över Oslo
oslo-map.jpg
2,681 x 1,701 pixel
Karta över Oslo
4.png
2,285 x 3,500 pixel
Karta över Oslo
LHC Oslo.jpg
2,000 x 1,419 pixel
Karta över Oslo
oslo.gif
1,799 x 1,809 pixel
Karta över Oslo
oslo-metro-map.gif
1,729 x 1,585 pixel
Karta över Oslo
oslo bus map.png
1,668 x 1,685 pixel
Karta över Oslo
GRMC%2BOslo.jpg
1,600 x 1,097 pixel
Karta över Oslo
GRMC+Oslo.jpg
1,600 x 1,097 pixel
Karta över Oslo
Bygd%25C3%25B8y Map.jpg
1,600 x 966 pixel
Karta över Oslo
Bygd%C3%B8y Map.jpg
1,600 x 966 pixel
Karta över Oslo
Bygdøy Map.jpg
1,600 x 966 pixel