Här hittar du kartor över Oslo samt en del fakta om Oslo, från WorldMapFinder (Kartor över Oslo, Översikt över Oslo, Sevärdheter i Oslo, Oslo Turism ).

Oslo

Oslo, tidigare under namnet Kristiania och Christiania, är Norges huvudstad och administrativt är Oslo by ett eget fylke, "byfylke" med 575 475 invånare. Tätorten Oslo omfattar den sammanhängande bebyggelsen i och runt staden och hade 856 915 invånare 2008. Stadens rötter kan spåras tillbaka till tiden runt år 1000 och blev huvudstad 1299. Efter en tredagars brand 1624 blev staden flyttad ett litet stycke västerut och nyanlagd under namnet Christiania, medan det ursprungliga Oslo behöll sitt namn som ett område utanför staden. I och med utvidgningen av staden 1859 blev förstaden Oslo införlivat i Christiania, som från 1925 blev benämnt Oslo.

Staden ligger längst in i Oslofjorden.

Centrala Oslo omges av skogtäckta åsar i nordväst, norr, nordost och sydost, mest känt är det stora skogsområdet norr om staden, Nordmarka. Åsarna ger Oslo en vacker inramning och fina förutsättningar för skidåkning och annat friluftsliv. Ett antal öar i Oslofjorden ingår i kommunen, bland annat Hovedøya.

Kollektivtrafik

Karta över Oslo
Google Maps
1024 x 768 pixel
Karta över Oslo
Google Earth
1024 x 768 pixel
Karta över Oslo
Bing Maps
1024 x 768 pixel
Karta över Oslo
Nokia Maps
1024 x 768 pixel
Karta över Oslo
Oslo map 1900.jpg
1,800 x 1,144 pixel
Karta över Oslo
Oslo map 1900.jpg
1,800 x 1,144 pixel
Karta över Oslo
Oslo streetcar map old.jpg
1,667 x 1,570 pixel
Karta över Oslo
oslo.jpg
1,189 x 1,517 pixel
Karta över Oslo
oslo.jpg
1,189 x 1,517 pixel
Karta över Oslo
oslo.jpg
1,189 x 1,517 pixel
Karta över Oslo
1087px-Oslo streetcar map old....
1,087 x 1,024 pixel
Karta över Oslo
oslo-map.jpg
2,681 x 1,701 pixel
Karta över Oslo
oslo-map-3.jpg
2,216 x 2,404 pixel
Karta över Oslo
LHC Oslo.jpg
2,000 x 1,419 pixel
Karta över Oslo
oslo.gif
1,799 x 1,809 pixel
Karta över Oslo
PN DemoMap.jpg
1,654 x 2,339 pixel