Här hittar du kartor över Litauen samt en del fakta om Litauen, från WorldMapFinder (Kartor över Litauen, Översikt över Litauen, Sevärdheter i Litauen, Litauen Turism ).

Litauen

.gif

Litauen är en republik i Baltikum i mitten av Europa. Landet gränsar till Lettland i norr, Vitryssland och Polen i söder samt den ryska exklaven Kaliningrad i väster. Landets nationaldag är den 16 februari.

På 1200-talet förenades Litauen under en kristen kung, Mindaugas; på 1500-talet ingick man en union med Polen, och 1795 annekterades Litauen av Ryssland. Efter den tyska ockupationen under första världskriget och Rysslands nederlag blev Litauen självständigt 1918. 1940 invaderades det av Sovjetunionen, och året därpå ockuperades landet av tyska stridskrafter. När enheter från Röda armén nådde landet 1944, hade ca 200 000 litauer, varav drygt två tredjedelar judar, dödats. I samband med de politiska omvälvningarna i Östeuropa i slutet av 1980-talet uppstod självständighetsrörelser även i Litauen. 1990 utropade landet sin självständighet. Litauen är idag en parlamentarisk demokrati med en folkvald president som statsöverhuvud och en premiärminister som regeringschef. I likhet med de andra baltiska länderna är Litauen medlem av Förenta Nationerna.

Jordmånen i Litauen är till stora delar tämligen bördig. Vidsträckta områden utgörs av marskland och skogar. Stora sumpmarker har utdikats till odlingsbar mark. Den flacka östersjökusten domineras av dynlandskap. Landet har ett rikt nät av vattendrag: i kullandskapet i sydöst ligger mer än 3 000 sjöar, och talrika folder rinner genom landet.

Maskinkonstruktion, förädling av olja, varvsindustri och livsmedelsindustri hör till de viktigaste grenarna inom tillverkningsindustrin. Landet har inga större mineralförekomster, och måste därför importera de flesta råvaror från Ryssland. Inom jordbrukssektorn dominerar nötboskaps- och svinavel. De viktigaste grödorna utgörs av spannmål, potatis och sockerbetor. Det alltjämt starka beroendet av Ryssland i kombination med en hög inflation har gjort Litauen till det fattigaste landet i Baltikum.

Litauen är sedan 2004 medlem i Europeiska unionen och i militäralliansen NATO.

Stad

Karta över Litauen
Google Maps
1024 x 768 pixel
Karta över Litauen
Google Earth
1024 x 768 pixel
Karta över Litauen
Bing Maps
1024 x 768 pixel
Karta över Litauen
Nokia Maps
1024 x 768 pixel
Karta över Litauen
Lithuania Map.png
3,837 x 2,843 pixel
Karta över Litauen
Lithuania Map.png
3,037 x 2,257 pixel
Karta över Litauen
Lithuania Map.png
3,008 x 2,386 pixel
Karta över Litauen
Lithuania Map.jpg
1,539 x 1,169 pixel
Karta över Litauen
Lithuania Map.jpg
1,397 x 1,523 pixel
Karta över Litauen
Lithuania Map.jpg
1,397 x 1,523 pixel
Karta över Litauen
Lithuania Map.png
1,095 x 821 pixel
Karta över Litauen
20060316054000!LithuaniaPhysic...
3,548 x 2,512 pixel
Karta över Litauen
Lithuania regions map.png
3,008 x 2,386 pixel
Karta över Litauen
Lithuania regions map.png
3,008 x 2,386 pixel
Karta över Litauen
LithuaniaPhysicalMap-Detailed....
2,366 x 1,675 pixel
Karta över Litauen
NerisInLithuania.png
2,175 x 1,653 pixel