Här hittar du kartor över Liechtenstein samt en del fakta om Liechtenstein, från WorldMapFinder (Kartor över Liechtenstein, Översikt över Liechtenstein, Sevärdheter i Liechtenstein, Liechtenstein Turism ).

Liechtenstein

.gif

Liechtenstein är ett självständigt furstendöme i Alperna i Centraleuropa, beläget mellan Schweiz och Österrike.

Bank- och finanssektorn är, liksom i grannlandet Schweiz, av viss betydelse. Känt i utlandet bland annat för ett antal framstående alpina skidåkare med hemort i furstendömet, däribland syskonen Wenzel. Liechtenstein är en av Europas mikrostater.

Trots sin ringa storlek kan Liechtenstein delas in i tre topografiskt olika områden; Rhensänkan belägen 450 meter över havet med toppen Grauspitze som når 2 599 meter över havet. Bergen hör till Rätikon och utgör gränszonen mellan den västalpina helvetiska skållan och den östalpina. Stora delar av bergsområdena är täckta av så kallat flysch, nedbrytningsprodukter från den alpina veckningen. För övrigt varierar klimatet efter höjden över havet. Nederbörden uppgår normalt till 1 050 till 1 200 millimeter per år men uppe i bergstrakterna kan den stiga upp till 1 800 millimeter. Somrarna är ofta varma och en varm sommardag är det inte ovanligt med över 25°C, på vintrarna kan temperaturen gå ner till -15°C. Cirka 25% av Liechtenstein är skogsklätt, skogar som till stor del är planterade och fattiga på övriga växter. Djurlivet i skogstrakterna är även fattigt. Uppe på de alpina ängarna, belägna ovanför skogarna och vinbergen finns ett rikt liv av både fauna och flora.

1989 blev 60 km² bergsområde (ca 37,5% av Lichtensteins yta) naturskyddat. Det finns även nio mindre naturreservat.

Liechtensteins administrativa indelning
Stad

Karta över Liechtenstein
Google Maps
1024 x 768 pixel
Karta över Liechtenstein
Google Earth
1024 x 768 pixel
Karta över Liechtenstein
Bing Maps
1024 x 768 pixel
Karta över Liechtenstein
Nokia Maps
1024 x 768 pixel
Karta över Liechtenstein
Liechtenstein Map.png
1,386 x 1,788 pixel
Karta över Liechtenstein
Liechtenstein Map.png
1,301 x 1,697 pixel
Karta över Liechtenstein
Liechtenstein Map.png
941 x 1,476 pixel
Karta över Liechtenstein
Liechtenstein Map.jpg
638 x 1,180 pixel
Karta över Liechtenstein
Liechteinstein-map.png
2,000 x 2,580 pixel
Karta över Liechtenstein
liechtenstein.jpg
1,509 x 1,921 pixel
Karta över Liechtenstein
20090721090523!Liechtenstein t...
1,338 x 1,683 pixel
Karta över Liechtenstein
20090720125305!Liechtenstein t...
1,301 x 1,697 pixel
Karta över Liechtenstein
Liechtenstein topographic map-...
1,301 x 1,697 pixel
Karta över Liechtenstein
Liechtenstein-admin.png
941 x 1,476 pixel
Karta över Liechtenstein
Liechtenstein map.jpg
1,509 x 1,921 pixel
Karta över Liechtenstein
LIECHTENSTEINpol.gif
1,412 x 1,978 pixel