Här hittar du kartor över Frankrike samt en del fakta om Frankrike, från WorldMapFinder (Kartor över Frankrike, Översikt över Frankrike, Sevärdheter i Frankrike, Frankrike Turism ).

Frankrike

.gif

Frankrike, officiellt Franska republiken, är en republik i Västeuropa. Frankrike har kust mot Atlanten, Engelska kanalen och Medelhavet. I söder gränsar landet mot Spanien och Andorra, åt öster mot Italien, Monaco och Schweiz, och åt nordost mot Tyskland, Luxemburg och Belgien. Frankrike består även av fyra territorier utanför Europa; Franska Guyana med gräns mot Brasilien och Surinam, ögruppen Guadeloupe och ön Martinique i Västindien samt ön Réunion öster om Madagaskar. Metropolitana Frankrike brukar sägas ha sex kanter, tre kuster och tre landgränser, och benämns därför ofta "l'hexagone", hexagonen. Med sina 82 miljoner internationella turistankomster 2007 är Frankrike världens populäraste turistdestination.

Den franska revolutionen gav deklarationen om människans och medborgarens rättigheter, som än idag uttrycker landets främsta ideal. Frankrike var en av initiativtagarna till bildandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen 1951, som senare utvecklades till Europeiska gemenskapen och Europeiska unionen. Landet är medlem av militäralliansen NATO sedan den bildades 1949, men har sedan dess undandragit sina väpnade styrkor från att kontrolleras direkt av NATO även om man kvarstår som medlem i organisationen. Landet är en av de fem permanenta medlemmarna vid säkerhetsrådet i Förenta Nationerna och hör till en av världens främsta kärnvapenmakter.

Frankrikes regioner
Stad

Karta över Frankrike
Google Maps
1024 x 768 pixel
Karta över Frankrike
Google Earth
1024 x 768 pixel
Karta över Frankrike
Bing Maps
1024 x 768 pixel
Karta över Frankrike
Nokia Maps
1024 x 768 pixel
Karta över Frankrike
France Map.jpg
5,200 x 4,000 pixel
Karta över Frankrike
France Map.png
2,000 x 2,156 pixel
Karta över Frankrike
France Map.png
2,000 x 1,898 pixel
Karta över Frankrike
France Map.png
2,000 x 1,898 pixel
Karta över Frankrike
France Map.png
1,996 x 2,085 pixel
Karta över Frankrike
France Map.jpg
1,940 x 1,810 pixel
Karta över Frankrike
France Map.jpg
1,200 x 1,150 pixel
Karta över Frankrike
France Map.jpg
1,064 x 1,094 pixel
Karta över Frankrike
France Map.jpg
1,058 x 1,114 pixel
Karta över Frankrike
1741 Homann Heirs Map of Franc...
5,000 x 4,491 pixel
Karta över Frankrike
1657 Jansson Map of France or ...
3,500 x 2,825 pixel
Karta över Frankrike
France 40-44.png
3,176 x 2,869 pixel