Här hittar du kartor över Vitryssland samt en del fakta om Vitryssland, från WorldMapFinder (Kartor över Vitryssland, Översikt över Vitryssland, Sevärdheter i Vitryssland, Vitryssland Turism ).

Vitryssland

.gif

Vitryssland är ett land i östra Europa. Landet är en inlandsstat och gränsar till Lettland, Litauen, Polen, Ryssland och Ukraina. Huvudstad är Minsk.

Fram till 1991, då Vitryssland frigjorde sig från det sönderfallande Sovjetunionen och utropade sin självständighet, hette landet Vitryska socialistiska sovjetrepubliken och var en av Sovjetunionens förbundsrepubliker. Under Vitrysslands långa, dramatiska historia har landet erövrats, styrts och ibland härjats av en rad främmande överhögheter. På 500-talet koloniserades landet av slaviska folkstammar, och på 800-talet inlemmades det i Kievrus välde. Trehundra år senare erövrades det av invasionsstyrkor från grannlandet Litauen. På 1500-talet, då Litauen förenats med Polen, dominerade polskt inflytande. Under 1700-talet ockuperades området av Ryssland, och fortfarande är Vitryssland starkt ekonomiskt beroende av sitt väldiga grannland i öster.

Under både första och andra världskriget drabbades Vitryssland av katastrofal förstörelse. Resultatet av den tyska invasionen 1941 blev 1,3 miljoner döda och förintelse av nästan hela den judiska befolkningen. Många byggnader låg i ruiner, och huvudstaden Minsk hade jämnats med marken. Efter kriget hölls landet i ett hårt grepp av Sovjetunionen. 1986 drabbades landet av ytterligare en allvarlig katastrof genom Tjernobylolyckan i Ukraina: stora delar av jordbruksdistrikten i södra Vitryssland blev smittade av radioaktivt nedfall och är sen dess avstängda från jordbruksproduktion.

Det övervägande flacka landskapet visar upp moränterräng i norr och stora våtmarker i söder, varav flera har blivit utdikade och uppodlade. Landet har ca 11 000 sjöar och genomkorsas av en rad floder, som kompletterar det stora transportnätet av vägar och järnvägar. Vitryssland har ingen kust utan utnyttjar hamnar i Polen och Litauen för sina sjötransporter. Knappt 30 % av landet består av skogar och hedlandskap, och nästan hälften av arealen utnyttjas som jordbruksmark. De viktigaste grödorna utgörs av korn, råg, potatis, sockerbetor och lin. En mycket viktig sektor inom jordbruket är kreatursnäringen, som omfattar mjölkproduktion och svinavel.

Vitryssland har stora förekomster av torv, bergsalt och kaliumkarbonat samt en del kolreserver, men för övrigt är råvarutillgångarna obetydliga. För att kunna försörja industrin, till exempel den petrokemiska industrin och lastbilsproduktionen, är landet hänvisat till energileveranser från Ryssland som man har satt sig i stor skuld till.

Det vitryska vardagslivet har ända sedan självständigheten 1991 präglats av strejker och politisk oro. Läget har ibland förvärrats, då regeringen inte har kunnat betala ut regelbundna löner till arbetarna. 1996 slöt landet en omstritt fördrag med Ryssland, som i praktiken innebär en ekonomisk union med den mäktige grannen (och ett välbehövligt andrum i återbetalningen av skulderna). Befolkningen i Vitryssland betraktar emellertid fördraget som en fortsättning på den sovjetiska kontrollen och ett växande intrång i den nationella självständigheten.

Vitryssland är Europas minst demokratiska land enligt en rapport av den USA-amerikanska organisationen Freedom House.

Vitrysslands administrativa indelning
Stad

Karta över Vitryssland
Google Maps
1024 x 768 pixel
Karta över Vitryssland
Google Earth
1024 x 768 pixel
Karta över Vitryssland
Bing Maps
1024 x 768 pixel
Karta över Vitryssland
Nokia Maps
1024 x 768 pixel
Karta över Vitryssland
Belarus Map.png
3,038 x 2,257 pixel
Karta över Vitryssland
Belarus Map.png
2,858 x 2,442 pixel
Karta över Vitryssland
Belarus Map.jpg
2,582 x 2,284 pixel
Karta över Vitryssland
Belarus Map.jpg
1,667 x 2,000 pixel
Karta över Vitryssland
Belarus Map.png
1,626 x 1,451 pixel
Karta över Vitryssland
Belarus Map.png
1,197 x 1,068 pixel
Karta över Vitryssland
Belarus 1997 CIA map.jpg
1,667 x 2,000 pixel
Karta över Vitryssland
belarus rel 97.jpg
1,092 x 1,354 pixel
Karta över Vitryssland
belarus pol 97.jpg
1,088 x 1,310 pixel
Karta över Vitryssland
belarus pol 97.jpg
1,088 x 1,310 pixel
Karta över Vitryssland
byelorussia pol91.jpg
1,032 x 1,262 pixel
Karta över Vitryssland
dfnsindust-belarus.jpg
1,008 x 1,110 pixel