Här hittar du kartor över Armenien samt en del fakta om Armenien, från WorldMapFinder (Kartor över Armenien, Översikt över Armenien, Sevärdheter i Armenien, Armenien Turism ).

Armenien

.gif

Armenien, officiellt Republiken Armenien, är en republik i södra Kaukasien i Västasien, eller beroende på hur man ser det i sydöstra Europa. Det är en inlandsstat som i norr gränsar till Georgien, i väster till Turkiet, i öster till Azerbajdzjan och i söder till Iran. I söder har Armenien även en gräns till den autonoma republiken Nachitjevan, en exklav till Azerbajdzjan. Huvudstad är Jerevan.

Armenien som statsbildning har en historia som sträcker till före vår tideräknings början, så småningom i form av det armeniska kungadömet. Genom historiens lopp har det haft varierande storlek, som störst var det cirka 80 f.Kr. då det sträckte sig från Kaukasien ned till Medelhavet. Detta kungadöme var också det första land som antog kristendomen som statsreligion, år 301. Kungariket blev så småningom erövrat av det romerska riket, av det bysantinska riket, av Persien, och av kalifatet. Från 1500-talets början var Armenien en del av det osmanska riket och från början av 1800-talet kom det under rysk överhöghet. Dagens självständiga stat framkom första gången 1918, efter den ryska revolutionen, men blev 1920 återigen ryskt, denna gång som sovjetisk delrepublik. Vid Sovjetunionens sönderfall var Armenien och de baltiska staterna först bland tidigare delrepubliker att deklarera sin självständighet 1991.

Armeniens gränser har genom historen flyttats otaliga gånger och folkomflyttningar har skett, varför stora grupper som anser sig vara armenier idag lever i grannländerna. Armenien har efter sin självständighet varit engagerad i en väpnad konflikt med sitt östra grannland Azerbajdzjan över områden som man anser har armenisk befolkning, framför allt det azerbajdzjanska Nagorno-Karabach som sedan 1994 kontrolleras av Armenien. Denna konflikt har fortfarande inte fått sin lösning.

En annan olöst fråga gäller ansvaret för de armenier som dödades under perioden 1915 till 1920 i Västarmenien i Turkiet. Med stöd av ett omfattande bevismaterial hävdar Armenien att ett folkmord begicks och att Turkiet är ansvarigt för detta. Turkiet menar istället att något systematisk dödande av armenier inte ägt rum. Detta, tillsammans med att Turkiet är nära lierad med Azerbajdzjan, innebär att Armenien har ansträngda relationer även med sitt grannland i väster.

Geografiskt anses Armenien ofta ligga i Asien, men de politiska och kulturella band landet har till Europa gör att det ofta även räknas bland de europeiska länderna.

Stad

Karta över Armenien
Google Maps
1024 x 768 pixel
Karta över Armenien
Google Earth
1024 x 768 pixel
Karta över Armenien
Bing Maps
1024 x 768 pixel
Karta över Armenien
Nokia Maps
1024 x 768 pixel
Karta över Armenien
Armenia Map.png
3,038 x 2,257 pixel
Karta över Armenien
Armenia Map.jpg
1,437 x 1,393 pixel
Karta över Armenien
Armenia Map.jpg
1,409 x 1,546 pixel
Karta över Armenien
Armenia Map.jpg
1,409 x 1,544 pixel
Karta över Armenien
Armenia Map.png
1,318 x 1,305 pixel
Karta över Armenien
Armenia Map.png
1,316 x 1,249 pixel
Karta över Armenien
Armenia Map.png
1,169 x 1,198 pixel
Karta över Armenien
Armenia Map.jpg
1,101 x 1,123 pixel
Karta över Armenien
armenia trans-2002.jpg
2,000 x 2,172 pixel
Karta över Armenien
Armenia 2002 CIA map.jpg
1,944 x 2,088 pixel
Karta över Armenien
Armenia regions map.png
1,239 x 1,196 pixel
Karta över Armenien
Armenia location map.png
1,160 x 1,190 pixel