Här hittar du kartor över Albanien samt en del fakta om Albanien, från WorldMapFinder (Kartor över Albanien, Översikt över Albanien, Sevärdheter i Albanien, Albanien Turism ).

Albanien

.gif

Albanien är en republik i sydöstra Europa, på västra sidan av Balkanhalvön vid Adriatiska och Joniska havet. Landet har en landgräns mot Montenegro och Kosovo i norr, Makedonien i öster och Grekland i söder. I väster har Albanien en kust mot Adriatiska havet och i sydväst mot Joniska havet. Mellan dessa hav ligger Otrantosundet som skiljer Albanien från Italien med endast 80 km. Huvudstad är Tirana. Befolkningen uppgår till 3,2 miljoner invånare och landets yta till 28 748 km². Albanien hade sedan slutet av 1400-talet varit en del av det osmanska riket men utropade sin självständighet 1912 i samband med det första balkankriget och fick sina nuvarande gränser fastställda av stormakterna vid de efterföljande fredsförhandlingarna 1913. Stora grupper som ser sig som albaner hamnade dock i grannländerna, vilket senare har spelat en roll i de jugoslaviska krigen i slutet av 1900-talet.

Under första världskriget var Albanien ockuperat av sina grannländer, inklusive Italien som även behöll ett starkt politiskt inflytande under mellankrigstiden och annekterade landet i inledningen av andra världskriget. När Italien kapitulerade 1943 blev Albanien istället ockuperat av Tyskland, men redan 1944 kunde kommunistiska partisaner befria landet som därefter blev en kommunistisk diktatur. Denna hade starka band först till Jugoslavien, sedan till Sovjetunionen och därefter till Kina. Även dessa bröts så småningom och landet var under lång tid ett av de mest isolerade länderna i Europa. Det var även ett av de som dröjde längst med att dras med i järnridåns fall, det första fria parlamentsvalet ägde rum 1991.

Albanien har en ekonomi som präglas av en stor och omodern jordbrukssektor, hög arbetslöshet och utbredd korruption. Det har lett till att Albanien har Europas näst lägsta BNP per capita före Moldavien. Ett antal reformer har dock genomförts, bland annat på det ekonomiska området, vilket har medfört att Albanien har erhållit status som potentiellt kandidatland av Europeiska unionen. Albanien är sedan den 1 april 2009 medlem i försvarsalliansen Nato.

Albanien är det land i Europa som har det högsta födelsetalet, 16,3 per 1000 innevånare och år, ungefär dubbelt så högt som Tyskland som har det lägsta i Europa.

Albaniens prefekturer
Stad

Karta över Albanien
Google Maps
1024 x 768 pixel
Karta över Albanien
Google Earth
1024 x 768 pixel
Karta över Albanien
Bing Maps
1024 x 768 pixel
Karta över Albanien
Nokia Maps
1024 x 768 pixel
Karta över Albanien
Albania Map.png
2,349 x 2,947 pixel
Karta över Albanien
Albania Map.png
2,273 x 3,898 pixel
Karta över Albanien
Albania Map.png
2,000 x 2,895 pixel
Karta över Albanien
Albania Map.png
1,880 x 3,850 pixel
Karta över Albanien
Albania Map.jpg
1,415 x 1,906 pixel
Karta över Albanien
Albania Map.jpg
1,415 x 1,905 pixel
Karta över Albanien
Albania Map.jpg
1,414 x 1,907 pixel
Karta över Albanien
Albania Map.png
1,000 x 2,174 pixel
Karta över Albanien
Albania Map.jpg
708 x 1,396 pixel
Karta över Albanien
Albania Map.png
688 x 1,002 pixel
Karta över Albanien
Albania Map.jpg
685 x 1,002 pixel
Karta över Albanien
Un-albania.png
2,349 x 2,947 pixel