Här hittar du kartor över Abchazien samt en del fakta om Abchazien, från WorldMapFinder (Kartor över Abchazien, Översikt över Abchazien, Sevärdheter i Abchazien, Abchazien Turism ).

Abchazien

.gif

Abchazien är en region i västra Kaukasien mellan Stora Kaukasus i norr och Svarta havet i söder.

Regionens politiska status är omstridd. Det stora flertalet av världens länder erkänner Abchazien de jure som en autonom republik inom Georgien. Sedan den 26 augusti 2008 erkänner dock Ryssland, och senare även Nicaragua och Venezuela som suverän den självständiga republik som utropats och som även de facto är oavhängig Georgien, emedan den georgiska regeringen sedan augusti 2008 helt saknar auktoritet över området (fram till dess kontrollerades distriktet Övre Abchazien, cirka 17 procent av regionens yta, av den georgiska delrepubliksregeringen). Abchazien har en areal på 8 665 km² och omkring 178 000 invånare enligt en georgisk uppskattning från 2005. Huvudstad är Suchumi (den georgiska delrepubliksregeringen hade tidigare sin faktiska bas i Tjchalta medan separatistregeringen kontrollerade Suchumi). Abchazien gränsar i norr och nordväst till Karatjajen-Tjerkessien och Krasnodar kraj i Ryssland och i öster till den georgiska provinsen Megrelien-Övre Svanetien. Officiella språk är abchaziska och georgiska enligt den autonoma georgiska delrepubliken, men abchaziska och ryska enligt den separatistiska republiken.

Abchaziska separatister förklarade 1992 regionens självständighet från Georgien, vilket ledde till krig mellan parterna. Abchazerna lyckades trots sitt stora numerära underläge betvinga de georgiska styrkorna, något som kan förklaras av att rebellerna tros ha åtnjutit ryskt understöd. Vapenvila slöts i december 1993, men konflikten har ännu inte fått någon beständig lösning. Kriget medförde en massutvandring av georgier från området i vad som kallats en etnisk rensning. Enligt folkräkningen 1989 fanns det 525 061 invånare i Abchazien, varav 45 procent var georgier och 17 procent abchazer, vilket kan jämföras med de cirka 162 400 invånarna, varav 45 procent abchazer, år 2004.

Stad

Karta över Abchazien
Google Maps
1024 x 768 pixel
Karta över Abchazien
Google Earth
1024 x 768 pixel
Karta över Abchazien
Bing Maps
1024 x 768 pixel
Karta över Abchazien
Nokia Maps
1024 x 768 pixel
Karta över Abchazien
Abkhazia Map.png
3,008 x 2,458 pixel
Karta över Abchazien
Abkhazia Map.png
2,005 x 1,639 pixel
Karta över Abchazien
Abkhazia Map.PNG
1,237 x 831 pixel
Karta över Abchazien
Abkhazia Map.png
1,227 x 1,024 pixel
Karta över Abchazien
Flag map of Georgia-Abkhazia a...
2,992 x 1,569 pixel
Karta över Abchazien
abkhazia tpc92.jpg
2,076 x 1,262 pixel
Karta över Abchazien
Un-
1,382 x 1,249 pixel
Karta över Abchazien
large detailed physical map of...
10,171 x 7,051 pixel
Karta över Abchazien
Georgia high detail map.jpg
2,529 x 1,872 pixel
Karta över Abchazien
10031002.jpg
2,177 x 1,227 pixel
Karta över Abchazien
10031002.jpg
2,177 x 1,227 pixel
Karta över Abchazien
abkhazia tpc92.jpg
2,076 x 1,262 pixel