Här hittar du kartor över Europa samt en del fakta om Europa, från WorldMapFinder (Kartor över Europa, Översikt över Europa, Sevärdheter i Europa, Europa Turism ).

Europa

Europa är jordens till ytan näst minsta men till befolkningen tredje största världsdel. Europa har cirka 730 miljoner invånare och mer än 90 procent av invånarna talar språk som tillhör den indoeuropeiska språkfamiljen. Europa är världens näst mest tätbefolkade världsdel och har den näst högsta produktiviteten per person. Världsdelen Europa utgör den västligaste delen av kontinenten Eurasien. Mot söder avgränsas Europa av Medelhavet, mot väster av Atlanten och mot norr av Ishavet; gränsen mellan Europa och Nordamerika går i havet mellan Island, som tillhör Europa, och Grönland, som tillhör Nordamerika. Mot öster går gränsen mellan Europa och Asien längs Uralbergen, Uralfloden, Kaspiska havet, Kaukasus vattendelare, Svarta havet, Bosporen, Marmarasjön och Dardanellerna.

De första människorna kom till Europa för cirka 40 000 år sedan. Under istiden var de nordligaste delarna obeboeliga och befolkningen levde i refugier i södra och sydöstra Europa, efter istiden expanderade de europeiska stammarna norrut. Under yngre stenåldern och bronsåldern skedde stora kulturella och ekonomiska omvandlingar, oftast med centrum kring Medelhavet. Under Romarrikets storhetstid under de första århundradena e.Kr. växte den nya religionen kristendomen snabbt. Under renässansen grundlades den dynamik som gav upphov till den europeiska upplysningen, den industriella revolutionen och vetenskapens framväxt. Efter 1400-talet skedde snabb befolkningstillväxt och miljontals européer utvandrade till andra världsdelar. Främst Frankrike, Storbritannien, Portugal, Nederländerna och Spanien, men även flera andra länder, skaffade sig kolonier och utländska besittningar.

I dag är cirka 75 procent av Europas invånare nominellt sett kristna. Europa är dock världens minst religiösa världsdel och omkring 18 procent beräknas vara konfessionslösa. Europas politik präglas i dag av samarbetet inom Europeiska unionen (EU). EU växte fram ur tidigare europeiska samarbeten och i dag är 28 av de europeiska staterna medlemmar i EU.

Land

Karta över Europa
Google Maps
1024 x 768 pixel
Karta över Europa
Google Earth
1024 x 768 pixel
Karta över Europa
Bing Maps
1024 x 768 pixel
Karta över Europa
Nokia Maps
1024 x 768 pixel
Karta över Europa
Europe Map.jpg
1,519 x 2,012 pixel
Karta över Europa
Europe Map.jpg
1,517 x 2,004 pixel
Karta över Europa
Europe Map.jpg
1,475 x 1,200 pixel
Karta över Europa
Europe Map.jpg
1,475 x 1,200 pixel
Karta över Europa
Europe Map.jpg
1,473 x 1,198 pixel
Karta över Europa
Europe Map.jpg
1,400 x 1,801 pixel
Karta över Europa
Europe Map.jpg
1,400 x 1,197 pixel
Karta över Europa
Europe Map.jpg
1,360 x 1,245 pixel
Karta över Europa
Ethnic map europe 1923.jpg
2,470 x 1,582 pixel
Karta över Europa
europe1560 shepherd.jpg
2,398 x 1,929 pixel
Karta över Europa
europe mediterranean 1190.jpg
2,293 x 1,810 pixel
Karta över Europa
europe 1740.jpg
2,292 x 1,867 pixel