Här hittar du kartor över Taiwan samt en del fakta om Taiwan, från WorldMapFinder (Kartor över Taiwan, Översikt över Taiwan, Sevärdheter i Taiwan, Taiwan Turism ).

Taiwan

.gif

Taiwan, även kallat Formosa, är en ö i Stilla havet utanför Kinas östkust.

Taiwan ligger ungefär 12 mil utanför Kinas sydöstra kust. Den är 16 mil bred och 40 mil lång. Den centrala delen av ön är mycket bergig och har fem bergskedjor som sträcker sig i nordsydlig riktning över två tredelar av ön. Den högsta toppen är Yu Shan på 3 952 meter över havet. Men kedjorna har fem andra toppar som mäter över 3000 meter. På öns västra sida ligger en plan slätt med mycket bördig jord. Det är på den sidan de flesta av Taiwans invånare och den uppodlade marken finns. Den bördiga marken upptar cirka 25% av öns yta. Befolkningstätheten blir då mycket stor på slätterna. Ungefär 90% av befolkningen bor där. På den östra sidan, med bergen och skog, där skogsmarken upptar 60% av ytan, bor resten av befolkningen.

Taiwan ligger i ett område där två tektoniska plattor kolliderade med varandra och det var den kollisionen mellan den euroasiska plattan och den filippinska platan som byggde upp Taiwan. Ön har på grund av det en rik historia av jordbävningar. Den senaste stora jordbävningen inträffad 1999, då den tog livet av drygt 2400 människor. Utöver det drabbas Taiwan ofta av jordskred, då oftast efter en jordbävning eller tyfon.

På ön finns det också naturtillgångar som guld, koppar, kol, naturgas, kalksten, marmor, och asbest.

Stad

Karta över Taiwan
Google Maps
1024 x 768 pixel
Karta över Taiwan
Google Earth
1024 x 768 pixel
Karta över Taiwan
Bing Maps
1024 x 768 pixel
Karta över Taiwan
Nokia Maps
1024 x 768 pixel
Karta över Taiwan
Taiwan Map.png
1,816 x 2,559 pixel
Karta över Taiwan
Taiwan Map.png
1,200 x 1,600 pixel
Karta över Taiwan
Taiwan Map.jpg
1,200 x 1,600 pixel
Karta över Taiwan
Taiwan Map.jpg
1,042 x 1,254 pixel
Karta över Taiwan
Taiwan Map.gif
1,016 x 1,246 pixel
Karta över Taiwan
Taiwan Map.jpg
1,016 x 1,222 pixel
Karta över Taiwan
Taiwan Map.png
1,016 x 1,221 pixel
Karta över Taiwan
Taiwan Map.png
1,000 x 1,415 pixel
Karta över Taiwan
Taiwan Map.png
923 x 1,292 pixel
Karta över Taiwan
1943 Japanese World War II Avi...
6,000 x 5,469 pixel
Karta över Taiwan
Taiwan map division of air con...
2,000 x 2,824 pixel
Karta över Taiwan
Taiwan map division of air con...
2,000 x 2,824 pixel