Här hittar du kartor över Malawi samt en del fakta om Malawi, från WorldMapFinder (Kartor över Malawi, Översikt över Malawi, Sevärdheter i Malawi, Malawi Turism ).

Malawi

.gif

Malawi är en stat i södra Afrika som gränsar till Moçambique i öster, Tanzania i öster och norr samt Zambia i väster. På gränsen mellan Malawi och Tanzania ligger den 580 kilometer långa Malawisjön, världens nionde största insjö.

Malawisjön, Afrikas tredje största och världens nionde största insjö upptar omkring 20 procent av landets yta. Malawi sträcker ut sig i nord-sydlig riktning längs det Östafrikanska gravsänkesystemet.

Lägsta punkt: skärningspunkten mellan Shire-floden och gränsen mot Moçambique, 37 meter över havet
Högsta punkt: Mulanjemassivet, 3 002 meter över havet.
Naturtillgångar: kalksten, odlingsbar mark, vattenkraft, oexploaterade tillgångar av uran, kol och bauxit.

Stad

Karta över Malawi
Google Maps
1024 x 768 pixel
Karta över Malawi
Google Earth
1024 x 768 pixel
Karta över Malawi
Bing Maps
1024 x 768 pixel
Karta över Malawi
Nokia Maps
1024 x 768 pixel
Karta över Malawi
Malawi Map.png
2,057 x 2,820 pixel
Karta över Malawi
Malawi Map.jpg
1,467 x 3,513 pixel
Karta över Malawi
Malawi Map.jpg
1,012 x 1,214 pixel
Karta över Malawi
Malawi Map.jpg
946 x 1,937 pixel
Karta över Malawi
Malawi Map.jpg
749 x 1,531 pixel
Karta över Malawi
Malawi Map.jpg
625 x 1,024 pixel
Karta över Malawi
Malawi Map.jpg
564 x 1,210 pixel
Karta över Malawi
Malawi Map.jpg
500 x 1,039 pixel
Karta över Malawi
Un-malawi.png
2,057 x 2,820 pixel
Karta över Malawi
madagascar rel81.jpg
1,044 x 1,258 pixel
Karta över Malawi
malawi pol85.jpg
1,013 x 1,233 pixel
Karta över Malawi
malawi pol85.jpg
1,013 x 1,233 pixel