Här hittar du kartor över Kenya samt en del fakta om Kenya, från WorldMapFinder (Kartor över Kenya, Översikt över Kenya, Sevärdheter i Kenya, Kenya Turism ).

Kenya

.gif

Kenya är en stat i Östafrika, vid Indiska oceanen, gränsande till Etiopien, Somalia, Sudan, Tanzania och Uganda. I landet ligger Mount Kenya, Afrikas näst högsta berg efter Kilimanjaro.

Kenya har fått sitt namn efter den utslocknade vulkanen Mount Kenya, som är landets högsta berg. I norr gränsar Kenya till Somalia, Etiopien och Sudan, i väster mot Uganda och i söder till Tanzania. Landskapet är omväxlande. Afrikas stora dalsänka, Östafrikanska gravsänkesystemet, skär genom landet i nordsydlig riktning. Längs sänkan ligger flera sjöar och slocknade vulkaner. Från kusten vid Indiska oceanen i öster stiger landet till en högplatå, de så kallade Vita högländerna, som blev centrum för plantagejordbruken under kolonialperioden. Huvudstaden Nairobi ligger mellan den tempererade högplatån och de sydliga savannerna.

I väster finns ännu en högplatå som planar ut mot Victoriasjön. Här odlas te och kaffe. Grönskan är frodig och det finns en del tropisk regnskog. De låglänta områdena vid Victoriasjön drabbas emellanåt av översvämningar under regnperioderna. I norr är det stäpp och halvöken. Nederbörden är låg och torkan utgör ett ständigt hot mot nomadbefolkningens boskap. Turkanasjön vid gränsen till Etiopien dominerar landskapet. Den 25 mil långa sjön är hemvist för nilkrokodiler och fåglar. På savannen som fortsätter in i norra Tanzania finns några av de berömda nationalparkerna: Masai Mara, Amboseli och Tsavo. Aberdare är en av nationalparkerna i landet; den grundades 1950.

Bland landets naturtillgångar märks guld, kalksten, rubin, granat och vattenkraft.

Kenyas provinser
Stad

Karta över Kenya
Google Maps
1024 x 768 pixel
Karta över Kenya
Google Earth
1024 x 768 pixel
Karta över Kenya
Bing Maps
1024 x 768 pixel
Karta över Kenya
Nokia Maps
1024 x 768 pixel
Karta över Kenya
Kenya Map.png
2,367 x 3,092 pixel
Karta över Kenya
Kenya Map.jpg
2,000 x 2,400 pixel
Karta över Kenya
Kenya Map.jpg
1,871 x 2,503 pixel
Karta över Kenya
Kenya Map.png
1,347 x 1,612 pixel
Karta över Kenya
Kenya Map.jpg
1,229 x 1,315 pixel
Karta över Kenya
Kenya Map.jpg
1,136 x 1,616 pixel
Karta över Kenya
Kenya Map.jpg
1,038 x 1,232 pixel
Karta över Kenya
Un-kenya.png
2,367 x 3,092 pixel
Karta över Kenya
Kenya Regions map.png
1,871 x 2,503 pixel
Karta över Kenya
Kenya Topography.png
1,229 x 1,315 pixel
Karta över Kenya
kenya pol88.jpg
1,038 x 1,232 pixel
Karta över Kenya
kenya pol88.jpg
1,038 x 1,232 pixel