Här hittar du kartor över Gambia samt en del fakta om Gambia, från WorldMapFinder (Kartor över Gambia, Översikt över Gambia, Sevärdheter i Gambia, Gambia Turism ).

Gambia

.gif

Gambia är en stat i Västafrika vid Atlanten, gränsande till Senegal, som helt omger landet. Gambia är den till ytan minsta staten på Afrikas fastland.

Gambia är litet till ytan och långsmalt (mindre än 45 km brett). Dess gränser följer den slingrande Gambiafloden. Landets nuvarande gränser bestämdes 1889 efter en överenskommelse mellan Storbritannien och Frankrike.

Stad

Karta över Gambia
Google Maps
1024 x 768 pixel
Karta över Gambia
Google Earth
1024 x 768 pixel
Karta över Gambia
Bing Maps
1024 x 768 pixel
Karta över Gambia
Nokia Maps
1024 x 768 pixel
Karta över Gambia
Gambia Map.jpg
3,196 x 942 pixel
Karta över Gambia
Gambia Map.jpg
3,008 x 1,141 pixel
Karta över Gambia
Gambia Map.jpg
1,432 x 433 pixel
Karta över Gambia
Gambia Map.jpg
1,205 x 603 pixel
Karta över Gambia
Gambia Map.jpg
1,040 x 1,234 pixel
Karta över Gambia
Gambia map division 3 highligh...
3,232 x 949 pixel
Karta över Gambia
Gambia map division 2 highligh...
3,225 x 1,219 pixel
Karta över Gambia
Gambia map division 1.png
3,225 x 812 pixel
Karta över Gambia
Gambia map division 4.png
3,225 x 812 pixel
Karta över Gambia
Gambia map division 2.png
3,225 x 812 pixel
Karta över Gambia
Gambia map division 0.png
3,225 x 812 pixel
Karta över Gambia
20050522232124!Gambia map divi...
3,225 x 812 pixel