Här hittar du kartor över Burundi samt en del fakta om Burundi, från WorldMapFinder (Kartor över Burundi, Översikt över Burundi, Sevärdheter i Burundi, Burundi Turism ).

Burundi

.gif

Burundi är en stat i Östafrika gränsande till Kongo-Kinshasa, Rwanda och Tanzania.

Nästan hälften av markytan (44 procent) i Burundi är odlingsbar. I dag är 9 procent av marken uppodlad och 36 procent används som betesmark. Jorderosion till följd av exploatering av ny mark är dock redan ett problem.

En obetydlig del av marken, 140 kvadratkilometer, är konstbevattnad.

Landet får i genomsnitt omkring 1 500 mm regn årligen, huvudsakligen under två regnperioder (februari-maj och september-november). De största vattnen i landet är Tanganyikasjön i sydväst och Kagerafloden. Landets totala vattenyta är 2 180 kvadratkilometer.

Omkring 40 procent av de urbana hushållen hade år 2001 färskvatten indraget. 77 procent av befolkningen i staden och 42 procent av befolkningen på landet hade tillgång till färskvatten.

Den totala genomsnittliga färskvattenförbrukningen är 38 kubikmeter vatten per person och år (2000), att jämföra med Sveriges 296 kubikmeter. 77 procent av färskvattnet går till jordbruk, 6 procent till industrin och 17 procent till hushåll.

Burundis provinser
Stad

Karta över Burundi
Google Maps
1024 x 768 pixel
Karta över Burundi
Google Earth
1024 x 768 pixel
Karta över Burundi
Bing Maps
1024 x 768 pixel
Karta över Burundi
Nokia Maps
1024 x 768 pixel
Karta över Burundi
Burundi Map.jpg
2,348 x 2,766 pixel
Karta över Burundi
Burundi Map.jpg
2,000 x 2,379 pixel
Karta över Burundi
Burundi Map.jpg
1,628 x 1,662 pixel
Karta över Burundi
Burundi Map.jpg
1,086 x 1,296 pixel
Karta över Burundi
Burundi Map.jpg
1,006 x 1,252 pixel
Karta över Burundi
Burundi Map.jpg
1,000 x 1,185 pixel
Karta över Burundi
Un-burundi.png
2,348 x 2,766 pixel
Karta över Burundi
Burundi Regions map.png
2,000 x 2,379 pixel
Karta över Burundi
Burundi Region map ru.png
1,631 x 1,940 pixel
Karta över Burundi
Burundi Topography.png
1,628 x 1,662 pixel
Karta över Burundi
burundi pol99.jpg
1,086 x 1,296 pixel
Karta över Burundi
burundi pol99.jpg
1,086 x 1,296 pixel