Podrˇ┐e do Tacuarembˇ, Zdjŕcie satelitarne Mapa Tacuarembˇu, Fizyczna Mapa Tacuarembˇu, Geograficzna Mapa Tacuarembˇu, Topograficzna Mapa Tacuarembˇu, Polityczna Mapa Tacuarembˇu, co zwiedziŠ.

Tacuarembˇ

Tacuarembˇ - urugwajski departament po│o┐ony w Ârodkowo pˇ│nocnej czŕÂci kraju. Graniczy z nastŕpuj▒cymi departamentami: na zachodzie z
RÝo Negro, Paysand˙,
Salto, na pˇ│nocy z Rivera, na wschodzie z kolei z Cerro Largo, a na po│udniu z Durazno.

OÂrodkiem administracyjnym oraz najwiŕkszym miastem tego powsta│ego w 1837 r. departamentu jest Tacuarembˇ.

Powierzchnia departamentu wynosi 15 438 km, daj▒c mu pod tym wzglŕdem pierwsze miejsce w kraju.
W 2004 r. Tacuarembˇ zamieszkiwa│o 90 489 osˇb, co dawa│o gŕstoŠ zaludnienia 5,9 mieszk./km.

Mapa Tacuarembˇu
Google Maps
1024 x 768 pikseli
Mapa Tacuarembˇu
Google Earth
1024 x 768 pikseli
Mapa Tacuarembˇu
Bing Maps
1024 x 768 pikseli
Mapa Tacuarembˇu
Nokia Maps
1024 x 768 pikseli