Podró¿e do Río Negro, Zdjêcie satelitarne Mapa Río Negro, Fizyczna Mapa Río Negro, Geograficzna Mapa Río Negro, Topograficzna Mapa Río Negro, Polityczna Mapa Río Negro, co zwiedziæ.

Río Negro

Río Negro - urugwajski departament po³o¿ony w zachodniej czê¶ci kraju.
Rzeka Urugwaj stanowi zachodni± granicê z argentyñsk± prowincj± Entre Ríos. Ponadto Río Negro s±siaduje z nastêpuj±cymi departamentami: na pó³nocy z Paysandú, na wschodzie
z Tacuarembó i Durazno, a na po³udniu z
Soriano.

O¶rodkiem administracyjnym tego powsta³ego w 1868 r. departamentu jest miasto
Fray Bentos.

Powierzchnia Río Negro wynosi 9 282 km. W 2004 r. departament ten zamieszkiwa³o 53 989 osób, co dawa³o gêsto¶æ zaludnienia 5,8 mieszk./km.

Miasto

Mapa Río Negro
Google Maps
1024 x 768 pikseli
Mapa Río Negro
Google Earth
1024 x 768 pikseli
Mapa Río Negro
Bing Maps
1024 x 768 pikseli
Mapa Río Negro
Nokia Maps
1024 x 768 pikseli