Podró¿e do Río Branco, Zdjêcie satelitarne Mapa Río Branco, Fizyczna Mapa Río Branco, Geograficzna Mapa Río Branco, Topograficzna Mapa Río Branco, Polityczna Mapa Río Branco, co zwiedziæ.

Río Branco

Río Branco - miasto w Urugwaju, w departamencie Cerro Largo. Miasto le¿y nad rzek± Yaguarón, która stanowi granicê miêdzy Urugwajem a Brazyli±. W 2004 roku liczy³o 13456 mieszkañców.

Nazwa miasta pochodzi od barona Rio Branco - brazylijskiego dyplomaty, który zawar³ z Urugwajem traktat graniczny kszta³tuj±cy obecn± granicê obu pañstw.

Mapa Río Branco
Google Maps
1024 x 768 pikseli
Mapa Río Branco
Google Earth
1024 x 768 pikseli
Mapa Río Branco
Bing Maps
1024 x 768 pikseli
Mapa Río Branco
Nokia Maps
1024 x 768 pikseli