Podróże do Timișoara, Zdjêcie satelitarne Mapa Timișoara, Fizyczna Mapa Timișoara, Geograficzna Mapa Timișoara, Topograficzna Mapa Timișoara, Polityczna Mapa Timișoara, co zwiedziæ.

Timișoara

Timișoara, Timiszoara (daw. pol. Temeszwar, wêg. Temesvár, niem. Temeswar, Temeschwar lub Temeschburg) miasto w zachodniej Rumunii, o¶rodek administracyjny okrêgu Temesz, przemysł maszynowy, chemiczny, skórzany, włókienniczy, spożywczy. Ważny wêzeł komunikacyjny, uniwersytet. W VII wieku urodził siê tu papież Konon. W latach 80. w mie¶cie tym produkowana była Dacia 500 Lăstun.

Mapa Timișoara
Google Maps
1024 x 768 pikseli
Mapa Timișoara
Google Earth
1024 x 768 pikseli
Mapa Timișoara
Bing Maps
1024 x 768 pikseli
Mapa Timișoara
Nokia Maps
1024 x 768 pikseli
Mapa Timișoara
rx21106e.png
1,476 x 1,264 pikseli
Mapa Timișoara
temiswar ca1700 m.jpg
800 x 600 pikseli
Mapa Timișoara
timisoara.gif
700 x 756 pikseli
Mapa Timișoara
TimisoaraCityMap.jpg
623 x 612 pikseli