Podró¿e do Château-Thierry, Zdjêcie satelitarne Mapa Château-Thierier, Fizyczna Mapa Château-Thierier, Geograficzna Mapa Château-Thierier, Topograficzna Mapa Château-Thierier, Polityczna Mapa Château-Thierier, co zwiedziæ.

Château-Thierry

Château-Thierry - miejscowo¶æ i gmina we Francji, w regionie Pikardia, w departamencie Aisne, nad Marn±.

Wed³ug danych na rok 1990 gminê zamieszkiwa³y 15 312 osoby, a gêsto¶æ zaludnienia wynosi³a 925 osób/km (w¶ród 2293 gmin Pikardii Château-Thierry plasuje siê na 10. miejscu pod wzglêdem liczby ludno¶ci, natomiast pod wzglêdem powierzchni na miejscu 150.).

Château-Thierry jest gmin± partnersk± polskiej gminy Grybów.


o wspó³pracy z gmin± Grybów

Mapa Château-Thierier
Google Maps
1024 x 768 pikseli
Mapa Château-Thierier
Google Earth
1024 x 768 pikseli
Mapa Château-Thierier
Bing Maps
1024 x 768 pikseli
Mapa Château-Thierier
Nokia Maps
1024 x 768 pikseli