Podróże do Chińska Republika Ludowa, Zdjęcie satelitarne Mapa Chińskiej Republiki Ludowej, Fizyczna Mapa Chińskiej Republiki Ludowej, Geograficzna Mapa Chińskiej Republiki Ludowej, Topograficzna Mapa Chińskiej Republiki Ludowej, Polityczna Mapa Chińskiej Republiki Ludowej, co zwiedzić.

Chińska Republika Ludowa

.gif

Chińska Republika Ludowa – państwo w Azji wschodniej, obejmujące historyczne Chiny (bez Tajwanu) oraz Tybet i inne ziemie w Azji Środkowej zamieszkane w sumie przez 56 grup etnicznych. Chiny to najludniejsze państwo świata o populacji przekraczającej 1,3 mld osób. Pod względem powierzchni jest 4. na świecie, a pod względem wielkości gospodarki (PKB nominalny) – 3. (w 2007 r., po USA, i Japonii lub też 2. (PKB realny) po USA.

ChRL graniczy z następującymi państwami: Afganistan, Bhutan, Birma, Indie, Kazachstan, Kirgistan, Korea Północna, Laos, Mongolia, Nepal, Pakistan, Rosja, Tadżykistan, Wietnam.

Chociaż za kontynuatora tradycji politycznej Chin uważa się również Republika Chińska na Tajwanie, od lat 70. za zgodą USA to ChRL reprezentuje naród chiński w organizacjach międzynarodowych, tj. ONZ czy WHO.

Władzę w ChRL sprawuje od 1949 r. Komunistyczna Partia Chin. Do końca lat 70. Chiny były państwem totalitarnym na wzór stalinowski, a w latach 60. nasiliły się w kraju tendencje izolacjonistyczne. Po śmierci Mao Zedonga i fiasku maoizmu, w latach 80. partia rozpoczęła jednak reformy ekonomiczne, tj. odejście od gospodarki planowej i otwarcie na świat, a ustrój zaczął przesuwać się w stronę autorytaryzmu. W latach 80. i 90. nastąpiła liberalizacja życia społecznego i kulturalnego, poprzez m.in. wprowadzenie wolności podróżowania. Wraz z reformami ekonomicznymi zapoczątkowało to dokonującą się obecnie największą migrację w historii świata – ze wsi do miast przeniosło się już 140 mln Chińczyków.

Obecny ustrój Chin jest nominalnie socjalistyczny (tzw. socjalizm o chińskich właściwościach), w praktyce jest to jednak kapitalizm, bez charakterystycznych np. dla UE rozległych zabezpieczeń socjalnych, cechujący się lekkim zabarwieniem nomenklaturowym i dużym woluminem inwestycji zagranicznych oraz eksportu. W sferze polityki, partia komunistyczna sprawuje autorytarne rządy odwołując się do nacjonalizmu, tępiąc ruchy opozycyjne i próbując budować gospodarkę opartą na wiedzy na wzór krajów sąsiednich m.in. Japonii, Korei Płd., a także Singapuru.

Chiny to także jeden z najstarszych ośrodków cywilizacyjnych świata, o odrębnej i bogatej tradycji muzycznej, teatralnej, literackiej, filozoficznej oraz historycznej, a także naukowej. Po zakończeniu rewolucji kulturalnej chińska kultura stopniowo się odradza, chociaż zdaniem krytyków szkody wyrządzone za rządów Mao Zedonga są zbyt wielkie, aby możliwe było jej pełne odrodzenie[potrzebne źródło]. Bezprecedensowe w dzisiejszych Chinach jest również obecne otwarcie tego kraju na świat i jego szybka okcydentalizacja.

Podział administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej
Miasto

Mapa Chińskiej Republiki Ludowej
Google Maps
1024 x 768 pikseli
Mapa Chińskiej Republiki Ludowej
Google Earth
1024 x 768 pikseli
Mapa Chińskiej Republiki Ludowej
Bing Maps
1024 x 768 pikseli
Mapa Chińskiej Republiki Ludowej
Nokia Maps
1024 x 768 pikseli
Mapa Chińskiej Republiki Ludowej
China Map.jpg
6,302 x 3,619 pikseli
Mapa Chińskiej Republiki Ludowej
China Map.png
2,000 x 1,720 pikseli
Mapa Chińskiej Republiki Ludowej
China Map.jpg
1,968 x 1,567 pikseli
Mapa Chińskiej Republiki Ludowej
China Map.png
1,639 x 1,386 pikseli
Mapa Chińskiej Republiki Ludowej
China Map.jpg
1,414 x 1,627 pikseli
Mapa Chińskiej Republiki Ludowej
China Map.jpg
1,414 x 1,624 pikseli
Mapa Chińskiej Republiki Ludowej
China Map.jpg
1,414 x 1,589 pikseli
Mapa Chińskiej Republiki Ludowej
China Map.png
1,278 x 956 pikseli
Mapa Chińskiej Republiki Ludowej
China Map.png
1,200 x 804 pikseli
Mapa Chińskiej Republiki Ludowej
China Map.png
900 x 1,016 pikseli
Mapa Chińskiej Republiki Ludowej
txu-oclc-588534-54922-10-67-ma...
4,163 x 3,499 pikseli
Mapa Chińskiej Republiki Ludowej
txu-oclc-588534-54939-10-67-ma...
4,163 x 3,486 pikseli