Podró¿e do Sédhiou, Zdjêcie satelitarne Mapa Sédhiou, Fizyczna Mapa Sédhiou, Geograficzna Mapa Sédhiou, Topograficzna Mapa Sédhiou, Polityczna Mapa Sédhiou, co zwiedziæ.

Sédhiou

Sédhiou - miasto w po³udniowym Senegalu, w regionie Kolda (czê¶ci regionu Casamance), na pó³nocnym brzegu rzeki Casamance, ok. 21 tys. mieszkañców.

Mapa Sédhiou
Google Maps
1024 x 768 pikseli
Mapa Sédhiou
Google Earth
1024 x 768 pikseli
Mapa Sédhiou
Bing Maps
1024 x 768 pikseli
Mapa Sédhiou
Nokia Maps
1024 x 768 pikseli