På denne siden kan du finne Kart over Uruguay, ditt lokale hjemsted, turkart, sjøkart, veikart, topografiske kart, politisk kart, mm.

Uruguay

.gif

Uruguay er en republikk i det sørlige Sør-Amerika, og grenser til Brasil i nord og Argentina i vest.

Landet var en del av det spanske koloniriket frem til 1821, da Brasil annekterte landet. Uruguay ble selvstendig i 1828. I kolonitiden ble området kalt Banda Oriental, det vil si østbredden av elva Uruguay.

I Uruguay var det 3004 km med jernbanespor i 1993. Veinettets totale lengde var på 52 000 km, hvorav 23% er asfaltert. Handelsflåten består av 88 skip. Og det finnes en flyplass med regulær trafikk.

Navnet Uruguay kan være satt sammen av de indianske ordene uru, som betyr fugl, og guay, som betyr hale, som og også er navnet på en fugleart som var svært vanlig i Uruguay.

Viktige eksportvarer er levende dyr og matvarer, tekstiler, klær, gummivarer og plastvarer. Viktige importvarer er petroleum, maskiner, transportutstyr, kjemikalier, metaller og metallvarer. Viktige handelspartnere er Brasil, Argentina, USA og Tyskland.

Hele den sørlige delen av Uruguay består av lavland. Innlandet består for det meste av småkupert bakkeland som ligger 200–300 meter over havet. Den høyeste toppen ligger 540 meter over havet. Det meste av landet er dekket av gresslette, som også kalles pampas. Langs elvebreddene vokser spredt skog, og i de sørligste områdene finnes enkelte områder med savanne.

Uruguay har et mildt og fuktig subtropisk klima med nedbør i alle årstider. Den kaldeste måneden er juli, med en gjennomsnittstemperatur på 10–13 grader, mens den varmeste er januar med en gjennomsnittstemperatur på 22–25 grader. Årsnedbøren varierer mellom 900 og 1300 millimeter.

Uruguays departementer
By

Kart over Uruguay
Google Maps
1024 x 768 punkter
Kart over Uruguay
Google Earth
1024 x 768 punkter
Kart over Uruguay
Bing Maps
1024 x 768 punkter
Kart over Uruguay
Nokia Maps
1024 x 768 punkter
Kart over Uruguay
Uruguay Map.jpg
2,184 x 2,276 punkter
Kart over Uruguay
Uruguay Map.png
2,128 x 2,233 punkter
Kart over Uruguay
Uruguay Map.png
1,927 x 2,211 punkter
Kart over Uruguay
Uruguay Map.png
1,383 x 1,543 punkter
Kart over Uruguay
Uruguay Map.jpg
1,020 x 1,186 punkter
Kart over Uruguay
Uruguay Map.jpg
1,012 x 1,166 punkter
Kart over Uruguay
Uruguay Map.png
1,000 x 1,056 punkter
Kart over Uruguay
Uruguay Map.png
951 x 1,052 punkter
Kart over Uruguay
Uruguay Regions map.png
1,931 x 2,216 punkter
Kart over Uruguay
Uruguay Regions map.png
1,927 x 2,211 punkter
Kart over Uruguay
Uruguay fisico.png
1,100 x 1,400 punkter
Kart over Uruguay
uruguay.jpg
1,057 x 1,204 punkter