På denne siden kan du finne Kart over Ecuador, ditt lokale hjemsted, turkart, sjøkart, veikart, topografiske kart, politisk kart, mm.

Ecuador

.gif

Republikken Ecuador er et land ved ekvator, nordvest i Sør-Amerika. Landet grenser til Colombia og Peru og har kystlinje mot Stillehavet. Ecuador er et av de minste landene på dette kontinentet, det åttende største målt i areal. Sammenlignet med europeiske land er Ecuador litt mindre enn for eksempel Italia.

Befolkningen i landet er preget av etnisk mangfold med cirka 65 % mestiser og cirka 25 % urfolk (CIA faktabok ). Urfolket er en samling av mange ulike grupper indianerfolk hvor majoriteten snakker ulike dialekter av quechua. Spansk er offisielt språk i landet.

Økonomien i landet er påvirket av fluktuasjoner i råoljepris. På siste halvdel av 1990-tallet var landet preget av politiske og økonomiske kriser. Etter at inflasjonen nådde 60 % i 1999 innførte styresmaktene amerikanske dollar som offisiell valuta fra mars 2000. Fra da av ble også økonomien stabilisert.

Geografisk og klimatisk er landet tredelt i en varm kystsone, et mildt høyland og en våt og varm regnskog. Petroleum, fisk, tømmer og vannkraft er viktige naturressurser.

Landet ligger på vestkysten av Sør-Amerika, under ekvator, som også forklarer navnet på landet. Landet blir grovt delt inn i tre soner: høylandet Andes, la Sierra, deler landet på langs, i vest har man kystområdet la Costa, og i øst det lavtliggende området som er dekket av regnskogen i Amazonas, el Oriente. Galápagosøyene er dessuten en del av Ecuador. Kystområdet er fruktbart om enn varmt fordi det ligger lavt. I sør finner man havnebyen Guayaquil ved utløpet av Rio Guayas. Høylandet strekker seg midt gjennom landet fra nord til sør ca. 2500 moh. og har en moderat temperatur. I høylandet finner man provinshovedstedene Quito, Ambato og Cuenca. Mange av fjellene her er delvis aktive vulkaner som når til 5–6000 moh. Blant disse er Chimborazo på 6310 moh. det høyeste fjellet i Ecuador. I høylandet ligger det flere kratersjøer, for eksempel Quilotoa, 35 km vest for Latacunga. El Oriente (østen), det ecuadorianske navnet på amazonasområdet, ligger lavt. Der er det fuktig og varmt, og alle elvene der drenerer til Amazonas. De viktigste elvene er Napo, Coca, Pastaza, Putumayo og Aguarico. I tillegg til disse tre sonene er Galápagosøyene, som ligger ca. 1000 km ut i Stillehavet, en del av Ecuador. Øyene er kjent for et plante- og dyreliv med mange endemiske arter.

By

Kart over Ecuador
Google Maps
1024 x 768 punkter
Kart over Ecuador
Google Earth
1024 x 768 punkter
Kart over Ecuador
Bing Maps
1024 x 768 punkter
Kart over Ecuador
Nokia Maps
1024 x 768 punkter
Kart over Ecuador
Ecuador Map.png
2,352 x 3,008 punkter
Kart over Ecuador
Ecuador Map.png
2,347 x 2,946 punkter
Kart over Ecuador
Ecuador Map.png
2,000 x 2,155 punkter
Kart over Ecuador
Ecuador Map.gif
1,505 x 1,028 punkter
Kart over Ecuador
Ecuador Map.jpg
1,403 x 1,894 punkter
Kart over Ecuador
Ecuador Map.jpg
1,403 x 1,894 punkter
Kart over Ecuador
Ecuador Map.jpg
1,403 x 1,894 punkter
Kart over Ecuador
Ecuador Map.png
1,045 x 1,164 punkter
Kart over Ecuador
Ecuador Map.png
903 x 1,005 punkter
Kart over Ecuador
Ecuador regions map.png
2,352 x 3,008 punkter
Kart over Ecuador
Un-ecuador.png
2,347 x 2,946 punkter
Kart over Ecuador
txu-pclmaps-oclc-785902207-ecu...
2,023 x 2,692 punkter