På denne siden kan du finne Kart over De nederlandske Antillene, ditt lokale hjemsted, turkart, sjøkart, veikart, topografiske kart, politisk kart, mm.

De nederlandske Antillene

.gif

De nederlandske Antillene er et land bestående av fem av de små Antillene som tilhører, og danner en autonom del av, Kongeriket Nederlandene. De fem øyene er: Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius og Sint Maarten. Fra 1954 til 1986 tilhørte også Aruba De nederlandske Antillene. Nederlandsk, papiamento og engelsk er offisielle språk på øyene. Det finnes fellesinstitusjoner for De nederlandske Antillene som helhet, men hver enkelt øy har også sine egne lokale myndigheter. Forholdet mellom De nederlandske Antillene og Nederland er under omorganisering. Etter planen vil De nederlandske Antillene oppløses 10. oktober 2010. To av øyene skal da bli separate land innen Kongeriket Nederlandene, mens de øvrige tre blir omgjort til særlige nederlandske kommuner. Øyenes økonomi er hovedsakelig basert på turisme, petroleumsindustri, finanstjenester og tjenester for skipsfarten.

Kart over De nederlandske Antillene
Google Maps
1024 x 768 punkter
Kart over De nederlandske Antillene
Google Earth
1024 x 768 punkter
Kart over De nederlandske Antillene
Bing Maps
1024 x 768 punkter
Kart over De nederlandske Antillene
Nokia Maps
1024 x 768 punkter
Kart over De nederlandske Antillene
nth-map.jpg
700 x 809 punkter
Kart over De nederlandske Antillene
netherlands antilles.jpg
650 x 958 punkter