På denne siden kan du finne Kart over Canada, ditt lokale hjemsted, turkart, sjøkart, veikart, topografiske kart, politisk kart, mm.

Canada

.gif

Canada, offisielt The Dominion of Canada (engelsk) eller Le Dominion du Canada (fransk), er et land i Nord-Amerika som grenser til Amerikas forente stater (USA). Canada har verdens nest største landmasse (nesten 10 million km²) etter Russland og er verdens nordligste land. Canada er en føderasjon bestående av ti provinser og tre territorier.

Canada strekker seg over den nordlige del av det nordamerikanske kontinent og har et flateinnhold på 9 970 610 kvadratkm. Landet er det nest største i verden, etter Russland. Fra øst til vest omfatter Canada 6 tidssoner. Canada er delt inn i syv regioner, hver av dem med meget forskjellig topografi og klima.

Canadas motto, «fra hav til hav», er geografisk sett noe upresist. I tillegg til landets kystlinjer mot Atlanterhavet og Stillehavet, har Canada en tredje kystline mot Nordishavet, noe som gjør at Canada har verdens lengste kystlinje, på 243 791 km. I syd har Canada en 8 892 km lang grense mot USA, samt 2 477 km mot Alaska, en stat som hører til USA. I nord ligger de arktiske øyer mindre enn 800 km fra Nordpolen. På den andre siden av Nordishavet har Canada Russland som nabo. Overfor Baffinbukta ved Canada ligger det avhengige området Grønland (Kalaallit Nunaat) som er en selvstyrt del av Danmark, og utenfor øya Newfoundland ligger øygruppa St.-Pierre-et-Miquelon som er et oversjøisk territorium tilhørende Frankrike.

Manitoba og nordlige Ontario er preget av innsjøer. Det er anslått at Canada har 1/7 av verdens ferskvannskilder. I tillegg til Great Lakes, som landet deler med USA, har Canada mange store elver og innsjøer. Canadas høyeste punkt er Mount Logan, med 5 929 meter over havet.

På grunn av det barske nordlige klima er bare 12 % av landet egnet for jordbruk, hvorav kun 7 % (7 100 km² pr. 1993) av landets totale areal er dyrket. Skog utgjør 54 % av landområdene. Således bor de fleste av landets 30 millioner innbyggere innen noen hundre kilometer fra den sydlige grense hvor klimaet er mildere, på et langt tynt belte som strekker seg fra Atlanterhavet til Stillehavet. De viktigste byene er Toronto, Montréal, Vancouver, Calgary, Ottawa, Halifax, Edmonton, og Winnipeg.

Landets viktigste naturressurser er olje, naturgass, fisk, salt, jern, nikkel, sink, gull, bly, sølv, tømmer, grus og sand.

Canadas provinser og territorier
By

Kart over Canada
Google Maps
1024 x 768 punkter
Kart over Canada
Google Earth
1024 x 768 punkter
Kart over Canada
Bing Maps
1024 x 768 punkter
Kart over Canada
Nokia Maps
1024 x 768 punkter
Kart over Canada
Canada Map.JPG
2,000 x 1,557 punkter
Kart over Canada
Canada Map.jpg
1,680 x 1,050 punkter
Kart over Canada
Canada Map.png
1,380 x 1,319 punkter
Kart over Canada
Canada Map.png
1,280 x 1,128 punkter
Kart over Canada
Canada Map.png
1,160 x 1,212 punkter
Kart over Canada
Canada Map.png
1,084 x 920 punkter
Kart over Canada
Canada Map.jpg
1,050 x 1,030 punkter
Kart over Canada
Canada election 2006.png
2,400 x 1,805 punkter
Kart over Canada
Canada election 2006 v2.png
2,400 x 1,805 punkter
Kart over Canada
canada newfoundland dominion.j...
2,181 x 1,701 punkter
Kart over Canada
Canada-map-greek.png
2,007 x 1,353 punkter
Kart over Canada
Canada regions map.png
2,000 x 1,912 punkter