På denne siden kan du finne Kart over Sverige, ditt lokale hjemsted, turkart, sjøkart, veikart, topografiske kart, politisk kart, mm.

Sverige

.gif

Kongeriket Sverige ligger på den østlige delen av den skandinaviske halvøy. Det har landegrenser til Norge i vest og Finland i nordøst. Den nordlige delen av landet er dekket av skog. Der utvinnes det jern, og av skogenes trær produseres papir. Den sentrale delen av landet har fruktbare jorder ut mot kysten og er landets industrielle sentrum – især metallurgisk industri. Den sørlige delen av landet er primært involvert i landbruksproduksjon: Hvete, potet, sukkerroer samt kvegproduksjon. Det er samtidig landets tettest befolkede del.

Sverige ligger i nord-Europa, på den østre delen av den skandinaviske halvøy. Landet grenser till Norge i vest, Finland i nordøst, samt Danmark i sydvest via Øresundsforbindelsen. Landet har også maritime grenser till Estland, Latvia, Litauen, Polen, Tyskland og Russland (Kaliningrad). De omkringliggende havområdene er Bottenvika, Bottenhavet og Østersjøen i øst og sør, samt Skagerrak, Kattegat og Öresund i sydvest. Sverige utgjør en del av det geografiske området Norden.

Sverige har tross sin nordlige beliggenhet et primært temperert klima. Dette skyldes hovedsakelig Golfstrømmen. I det sørlige Sverige er løvtrær i flertall; i de nordlige områder er gran og bjørk dominerende i landskapet. I Sveriges nordlige del som er preget av fjell, har landet et subarktisk klima. I den delen av landet som ligger nord for polarsirkelen, går solen ikke ned i løpet av sommeren, og natten varer hele døgnet om vinteren.

Terrenget er for det meste flatt eller med lave åser, unntatt i De skandinaviske fjellene langs grensen mot Norge. Riksgrensen har siden 1700-tallet fulgt vannskillet i disse fjellene ganske nøyaktig. Elvene i nord flyter dermed som regel østover, og de rekker i mange tilfeller å bli ganske brede. Øst for Sverige ligger Østersjøen og Bottenviken, noe som gir landet en lang kystlinje. Mot vest ligger Kjølen, den skandinaviske fjellkjede, som adskiller Sverige fra Norge.

Den sørlige delen av landet er oppdyrket, med mer og mer skog jo lengre man kommer nordover i landet. Befolkningstallet følger samme mønster, med en høy befolkningstetthet i sør, spesielt omkring dalen ved sjøen Mälaren og i Øresundregionen. Lengre mot nord er befolkningstettheten mindre.

Sveriges len
By

Kart over Sverige
Google Maps
1024 x 768 punkter
Kart over Sverige
Google Earth
1024 x 768 punkter
Kart over Sverige
Bing Maps
1024 x 768 punkter
Kart over Sverige
Nokia Maps
1024 x 768 punkter
Kart over Sverige
Sweden Map.png
3,000 x 5,777 punkter
Kart over Sverige
Sweden Map.jpg
2,514 x 3,376 punkter
Kart over Sverige
Sweden Map.jpg
2,021 x 6,443 punkter
Kart over Sverige
Sweden Map.jpg
996 x 1,248 punkter
Kart over Sverige
Sweden Map.jpg
979 x 1,223 punkter
Kart over Sverige
Sweden Map.jpg
842 x 1,837 punkter
Kart over Sverige
Sweden Map.png
842 x 1,837 punkter
Kart over Sverige
Sweden Map.jpg
568 x 1,343 punkter
Kart over Sverige
Location Sweden EU Europe.png
2,056 x 1,710 punkter
Kart over Sverige
Sweden-locator2.png
1,941 x 2,912 punkter
Kart over Sverige
Sweden-eq1.png
1,941 x 1,941 punkter
Kart over Sverige
Sweden-locator.png
1,941 x 1,941 punkter