På denne siden kan du finne Kart over Vadsø, ditt lokale hjemsted, turkart, sjøkart, veikart, topografiske kart, politisk kart, mm.

Vadsø

Vadsø kommune (nordsamisk Čáhcesuolu gielda, kvensk Vesisaaren komuuni) ligger i det østlige Finnmark. Den grenser i nord til Båtsfjord, i nordøst til Vardø og i vest til Tana og Nesseby, og møter Berlevåg i ett punkt i nordvest. Sør for Varangerfjorden ligger Sør-Varanger kommune. Foruten byen Vadsø, dekker kommunen tettstedene Vestre Jakobselv og Kariel i vest, og Kiby, Golnes, Ekkerøy, Krampenes og Skallelv i øst.

Vadsø har hatt bystatus siden 1833, og er administrasjonssentrum i Finnmark. Det bor noe over 5 000 innbyggere i byen og vel 1 000 mer i resten av kommunen. Byen har hatt betydelig innvandring fra Finland på 1800-tallet, og er derfor å regne som kvenhovedstaden.

Byen er sete for NRK Finnmark. Avisa Finnmarken kommer ut i Vadsø seks dager i uka. Ukeavisa Varangeren kommer ut i Vadsø hver onsdag.

Vadsø har hurtigruteanløp, og Vadsø lufthavn ligger i Kiby, like øst for byen.

Vadsø kommune ligger på Varangerhalvøya hvor man har lett tilgang til godt rypeterreng og fiske etter laks og ørret. Varangerfjorden er rik på fiskeslag som torsk, sei, hyse, steinbit og laks, og dessuten på kongekrabbe.

Kart over Vadsø
Google Maps
1024 x 768 punkter
Kart over Vadsø
Google Earth
1024 x 768 punkter
Kart over Vadsø
Bing Maps
1024 x 768 punkter
Kart over Vadsø
Nokia Maps
1024 x 768 punkter