På denne siden kan du finne Kart over Sogn og Fjordane, ditt lokale hjemsted, turkart, sjøkart, veikart, topografiske kart, politisk kart, mm.

Sogn og Fjordane

Sogn og Fjordane er et fylke på Vestlandet i Norge som strekker seg over 18 623 km² og omfatter 26 kommuner fordelt på de fire distriktene Ytre Sogn, Indre Sogn, Sunnfjord og Nordfjord med til sammen ca 108 000 innbyggere. Sogn og Fjordane er Norges nest minste fylke i folketall og det åttende største i areal. Fylket grenser til Hordaland i sør, Buskerud i sørøst, Oppland i øst og Møre og Romsdal i nord. De tre byene i fylket er Florø, Førde og Måløy. Administrasjonssenteret er Hermansverk. Likevel har ikke innbyggerne i Sogn og Fjordane en dominerende by. Befolkningen i fylket (særlig Sogn og Sunnfjord) regner Bergen som sin dominerende by, selv om Bergen ligger i et annet fylke.

Fylket har mange store og lange fjorder, som for eksempel Sognefjorden, den lengste fjorden i Norge. I tillegg befinner Jostedalsbreen på hele 487 km² seg her. Det er den største isbreen på det europeiske fastlandet, og er omringet av mindre breer og brearmer. På grensen mellom kommunene Luster og Årdal ligger Store Skagastølstind, som med sine 2 405 moh. er Vestlandets høyeste og Norges tredje høyeste fjelltopp. Ytterst mot havet ligger Norges vestligste by, Florø.

Fylket er svært fjellrikt, og har flere gode lakseelver. Fylket har også mange frodige jordbruksbygder og betydelig fruktdyrking. Husdyrhold, skogbruk og fiskeoppdrett er også utbredt i fylket. Andre viktige næringer er industri, handel, turisme, privat og offentlig tjenesteyting og administrasjon.

Nærøyfjorden og Urnes stavkirke står oppført på UNESCOs verdensarvsliste.

Fylket er vennskapsprovins med den kinesiske provinsen Ningxia Hui.

By

Kart over Sogn og Fjordane
Google Maps
1024 x 768 punkter
Kart over Sogn og Fjordane
Google Earth
1024 x 768 punkter
Kart over Sogn og Fjordane
Bing Maps
1024 x 768 punkter
Kart over Sogn og Fjordane
Nokia Maps
1024 x 768 punkter