På denne siden kan du finne Kart over Nord-Trøndelag, ditt lokale hjemsted, turkart, sjøkart, veikart, topografiske kart, politisk kart, mm.

Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag er et norsk fylke med administrasjonssenter på Steinkjer. Fylket utgjør den nordlige delen av Trøndelag. Fylket grenser til nabofylkene Nordland i nord og Sør-Trøndelag i sør. I øst grenser fylket til Jämtlands län i Sverige. I vest har Nord-Trøndelag kyststripe mot Norskehavet og Atlanterhavet. Det er vanlig å dele inn Nord-Trøndelag i distriktene Fosen, Namdalen, Innherred og Stjørdalen, der de to sistnevnte ofte går under samlebetegnelsen Inntrøndelag.

Nord-Trøndelag er et typisk distriktsfylke med spredt bosetning og noen mindre byer og tettsteder. I Nærøy i Nord-Trøndelag finner man Norges minste by, Kolvereid. I tillegg finnes fem andre byer, Namsos, Steinkjer, Verdalsøra, Levanger og Stjørdalshalsen. Det ligger tre ruteflyplasser i fylket, Trondheim lufthavn, Værnes, Namsos lufthavn og Rørvik lufthavn, Ryum. Jord- og skogbruket la grunnlaget for industriutviklingen i fylket. I dag har fylket også en betydelig verkstedindustri, men det har fremdeles landets høyeste andel av sysselsatte i primærnæringene.

Trondhjems amt ble i 1804 delt i Søndre og Nordre Trondhjems amt, fra 1919 kalt Sør- og Nord-Trøndelag fylker. Nord-Trøndelag fylkeskommune er et politisk styrt forvaltningsnivå der fylkestinget er øverste myndighet. Fylkestinget velges i direkte valg hver fjerde år. Fylkestinget velger fylkesrådet, som leder den daglig drift av fylkeskommunen. Fylkesrådet fungerer som fylkesregjering i en parlamentarisk styringsmodell. Nord-Trøndelag fylkeskommune har helt eller delvis ansvar tjenestetilbudet innen videregående opplæring, næringsutvikling, samferdsel, kultur og tannhelse.

By

Kart over Nord-Trøndelag
Google Maps
1024 x 768 punkter
Kart over Nord-Trøndelag
Google Earth
1024 x 768 punkter
Kart over Nord-Trøndelag
Bing Maps
1024 x 768 punkter
Kart over Nord-Trøndelag
Nokia Maps
1024 x 768 punkter