På denne siden kan du finne Kart over Hedmark, ditt lokale hjemsted, turkart, sjøkart, veikart, topografiske kart, politisk kart, mm.

Hedmark

Hedmark fylke ligger i Norge, nærmere bestemt på Østlandet. Hedmark grenser mot Sør-Trøndelag i nord, Oppland i vest og Akershus i sør. I øst grenser Hedmark til Värmland og Dalarna län i Sverige. Administrasjonsenteret er Hamar.

Hedmark ble under navnet Hedemarkens Amt skilt ut fra Oplandenes Amt i 1781. Fylket består av distriktene Hedmarken, Glåmdalen og Østerdalen.

Hedmarks geografi preges i stor grad av Glåma, som renner gjennom hele fylket fra nord til sør, og tilhørende vassdrag. Dalføret Glåma danner kalles Østerdalen fra Os til Elverum, og Glåmdalen fra Våler til den renner ut av fylket i Sør-Odal. Dalføret preges i mye mindre grad av fjell og fjellandskap enn de andre store dalførene på Østlandet, bare lengst i nord kan det kalles en fjelldal. Vest i Hedmark, ved Mjøsa, ligger de mest fruktbare jordbruksområdene i fylket. Her finner vi også den største befolkningskonsentrasjonen. I øst, i Trysil og Engerdal, drenerer mye av vassdragene til Sverige og Klarälven.

Over hele fylket finner man jordbruk og i enda større grad skogbruk. Barskog dominerer nesten fullstendig. Den eurasiatiske taigaen begynner i fylket mellom Hamar og Elverum, går videre til Sysslebäck og Malung i Sverige og fortsetter til Østersjøen og gjennom Finland og Russland til Stillehavet. Taigaen kjennetegnes av barskog med treslag som gran og furu på skogbunn av lyng og mose, med innslag av bjørk og rogn og av og til gressbevokst engbunn.

Fylkets høyeste fjell er Rondeslottet på 2178 moh. Grensen til Oppland fylke går over denne toppen, akkurat som samme grense deler Norges største innsjø Mjøsa mellom fylkene. Ellers er mye av fylket lavland, med unntak av de nordlige delene. Spesielt kommunene i Nord-Østerdal og Engerdal regnes som fjellbygder, og Folldal har landets høyest beliggende kommunesenter. Fjellområder som Rondane, Sylene og Femundsmarka ligger innenfor Hedmark sine grenser. Fra Sylene er det høyland store deler av strekningen sørover langs svenskegrensen helt til Finnskogen i Grue og Kongsvinger. Fylkets areal utgjør 7,1 % av arealet av Kongeriket Norge.

By

Kart over Hedmark
Google Maps
1024 x 768 punkter
Kart over Hedmark
Google Earth
1024 x 768 punkter
Kart over Hedmark
Bing Maps
1024 x 768 punkter
Kart over Hedmark
Nokia Maps
1024 x 768 punkter