På denne siden kan du finne Kart over Østfold, ditt lokale hjemsted, turkart, sjøkart, veikart, topografiske kart, politisk kart, mm.

Østfold

Østfold er et fylke som ligger lengst syd-øst i Norge i landsdelen Østlandet. Østfold er landets sjette mest folkerike fylke, selv om det er det tredje minste. Det grenser til Akershus i nord og Sverige i sør og øst: Värmlands län i øst, Västra Götalands län i sør. Fylket har kyststripe mot Oslofjorden på nesten hele vestsiden, der Vestfold ligger på den andre siden av fjorden.

Østfold består av delområdene Halden, Nedre Glomma, Mosseregionen og Indre Østfold. Fylkets seks byer er Askim, Fredrikstad, Halden, Moss, Mysen og Sarpsborg. I norsk målestokk er Østfoldlandskapet relativt flatt, med Slavasshøgda i Rømskog (336 meter over havet) som høyeste topp. Østfold hører inn under Borgarting lagmannsrett og Borg bispedømme i Den norske kirke. Fra opprettelsen i 1662 til navneendringen i 1918, het fylket Smaalenenes Amt.

Østfold har kystlandskap i vest der det grenser til Oslofjorden. I sør finnes et næringsrikt jordbrukslandskap og mot øst er det skog- og myrlandskap. Raet deler fylket i to og demmer opp innsjøene Vansjø, Vestvannet, Tunevannet, Isesjøen og Femsjøen. De største vassdragene i Østfold er Glomma, Hobølvassdraget og Haldenvassdraget, som alle går fra nord til sør. Østfolds skjærgård har en mengde øyer.

Østfolds fastland har en kystlinje på 277 km, fordelt på Halden (62 km), Sarpsborg (64 km), Fredrikstad (177 km), Råde (31 km), Rygge (36 km) og Moss (12 km). I tillegg har fylkets øyer 865 km kystlinje fordelt på Hvaler (506 km), Fredrikstad (240 km), Moss (40 km), Sarpsborg (35 km), Råde (16 km), Halden (15 km) og Rygge (12 km).

Avstandene i Østfold er små. Fra Sarpsborg, hvor fylkesadministrasjonen holder til, er det 15–20 minutters kjøring til nabobyene Moss, Fredrikstad og Halden, og drøyt 30 minutter til Askim og Mysen. Å kjøre gjennom hele fylket fra grensen med Sverige til grensen med Akershus tar bare 35 minutter på motorveien E6. To toglinjer går gjennom fylket, fra Akershus fylke til Halden og Rakkestad. Passasjertoget fra Halden til Moss bruker 1 time, mens toget fra Rakkestad til Tomter bruker drøyt 40 minutter. Toglinjene går videre inn i Akershus fra Moss og Tomter, møtes på Ski og fortsetter videre nordover til Oslo. I sør fortsetter toget videre fra Halden og inn i Sverige, og bruker 2 timer fra Halden til Göteborg.

By

Kart over Østfold
Google Maps
1024 x 768 punkter
Kart over Østfold
Google Earth
1024 x 768 punkter
Kart over Østfold
Bing Maps
1024 x 768 punkter
Kart over Østfold
Nokia Maps
1024 x 768 punkter