På denne siden kan du finne Kart over Norge, ditt lokale hjemsted, turkart, sjøkart, veikart, topografiske kart, politisk kart, mm.

Norge

.gif

Kongeriket Norge er et nordisk land vest på den skandinaviske halvøya. Til lands grenser Norge mot Sverige, Finland og Russland i øst. Landet er langt og smalt, og kysten strekker seg langs Nordatlanteren med havområder som Skagerrak, Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet, hvor også Norges kjente fjorder befinner seg. Øya Jan Mayen i nordvest er administrert som en del av hovedlandet og grenser til havs mot islandsk farvann. Øygruppen Svalbard er under norsk suverenitet med de begrensninger Svalbardtraktaten setter, men er i likhet med Jan Mayen en del av kongeriket. Bouvetøya i Sydatlanteren er derimot et norsk biland. Norge gjør også krav på Peter 1.s øy i det sørlige Stillehavet og territoriet Dronning Maud Land i Antarktis, men begge disse omfattes av Antarktis-traktaten, som legger territoriale krav i Antarktis på is. På grunn av uenighet om delelinjen mellom norsk og russisk territorialfarvann i Barentshavet, finnes det et område som inntil videre blir administrert av begge statene, den såkalte Gråsonen.

Norge er delt inn 19 fylker samt to «sysler», Svalbard og Jan Mayen. Fylkene er inndelt i totalt 430 kommuner. Begge disse administrasjonsnivåene styres av folkevalgte organ, fylkesting og kommunestyrer. I hovedstaden Oslo fungerer bystyret både som fylkesting og kommunestyre. Fylkesmannen er statens representant overfor lokale myndigheter. Hver kommune ledes av sin egen ordfører som er underordnet fylkets fylkesmann og som skal påse at Norges lover og statlige forskrifter blir fulgt, samt gi råd og veiledning ved behov. Oslo og Akershus har felles fylkesmann. På Svalbard finnes ett lokalstyre som tilsvarer kommunestyre på fastlandet. Her er sysselmannen statens øverste representant og politimyndighet. Ulike statsorganer deler Norge på andre måter. For eksempel har Den norske kirke elleve bispedømmer og helsevesenet har fire helseregioner.

Fastlandet inndeles gjerne i de fem landsdelene Nord-Norge, Trøndelag, Vestlandet, Sørlandet og Østlandet. Denne inndelingen baserer seg på geografiske, historiske og språklige kriterier, men har ingen formell politisk betydning.

Norge har tre biland: Bouvetøya, Peter 1.s øy og Dronning Maud Land.

Norges fylker
By

Kart over Norge
Google Maps
1024 x 768 punkter
Kart over Norge
Google Earth
1024 x 768 punkter
Kart over Norge
Bing Maps
1024 x 768 punkter
Kart over Norge
Nokia Maps
1024 x 768 punkter
Kart over Norge
Norway Map.jpg
4,960 x 5,820 punkter
Kart over Norge
Norway Map.jpg
2,000 x 2,100 punkter
Kart over Norge
Norway Map.jpg
1,837 x 1,900 punkter
Kart over Norge
Norway Map.png
1,200 x 1,275 punkter
Kart over Norge
Norway Map.jpg
982 x 1,230 punkter
Kart over Norge
Norway Map.jpg
980 x 1,220 punkter
Kart over Norge
Norway Map.png
964 x 1,024 punkter
Kart over Norge
Norway Map.png
677 x 1,023 punkter
Kart over Norge
Satellite image of Norway in F...
4,960 x 5,820 punkter
Kart over Norge
Norway-equidist.png
3,235 x 2,601 punkter
Kart over Norge
1851 Black Map of Norway and S...
3,192 x 4,592 punkter
Kart over Norge
Stamvegnett pr 2002.png
2,556 x 3,082 punkter