På denne siden kan du finne Kart over Vaduz, ditt lokale hjemsted, turkart, sjøkart, veikart, topografiske kart, politisk kart, mm.

Vaduz

Vaduz er hovedstaden i fyrstedømmet Liechtenstein i Sentral-Europa og residens for Liechtensteins fyrste. Vaduz er dog ikke Liechtensteins største by, da nabobyen Schaan har flere innbyggere.

Byen, som har 5 233 (2007) innbyggere, ligger ved Rhinen og er kjent for sine kunstmuseer og som finansielt sentrum. Vaduz og dets oppland er preget av generell velstand siden landet er rikt og mye av rikdommen er sentralisert omkring hovedstaden. I 2006 var 8 500 sysselsatt i byen, hvis finanssektor utgjør største enkeltstående bransje.

Over halvparten av byens befolkning stammer ikke fra Liechtenstein, men er blandet av innvandrere fra sentraleuropeiske land samt fra det sydøstlige Europa og Tyrkia. Den dominerende religionen er katolisismen, og byen er hovedsete for Vaduz erkebispedømme. Fortschrittliche Bürgerpartei har siden januar 2007 sittet på makten i byen i den tolv mann store kommunalforsamlingen. Fyrstesetet er plassert i Vaduz med residensslottet Schloss Vaduz.

Med omkringliggende områder samt fem eksklaver fungerer Vaduz også som én av de elleve kommunene i Liechtenstein, og siden Vaduz er kommunens eneste by, skjelnes det sjelden mellom byen og kommunen.

Kart over Vaduz
Google Maps
1024 x 768 punkter
Kart over Vaduz
Google Earth
1024 x 768 punkter
Kart over Vaduz
Bing Maps
1024 x 768 punkter
Kart over Vaduz
Nokia Maps
1024 x 768 punkter