På denne siden kan du finne Kart over Calais, ditt lokale hjemsted, turkart, sjøkart, veikart, topografiske kart, politisk kart, mm.

Calais

Calais er en fransk havneby ved Den engelske kanal med ca. 80 000 innbyggere. Det er den byen i Frankrike som ligger nærmest England, da avstanden over til Dover er bare 34 km. her. Byen har tidligere tilhørt engelskmennene, da den ble erobret av Kong Edvard III av England i 1347, etter en beleiring som hadde vart i hele 11 måneder. Calais var engelsk helt frem til 1558, da franskmennene erobret byen tilbake.

Byen ble sterkt ødelagt i løpet av annen verdenskrig, og bare den eldste delen av byen er restaurert. En større tysk bunker er nå krigsmuseum. Fra havnen kan en lett se over til klippeveggen ved Dover.

Calais er nå et knutepunkt for flere av kanalferjene, den var også havn for Hovercraft (luftpute)-fartøyene som sluttet å gå i 2000, mellom England og Frankrike foruten å være i enden av tunnellen under den engelske kanal, (som franskmennene kaller la Manche(ermet)).

Der er flere museer og historiske minner i byen. På bildet av rådhuset kan en i forgrunnen se en berømt skulpturgruppe av Auguste Rodin Les six citoyens etter en historisk hendelse. Replikker av enkelte personer i gruppen finnes bl. a. i Norge.

Kart over Calais
Google Maps
1024 x 768 punkter
Kart over Calais
Google Earth
1024 x 768 punkter
Kart over Calais
Bing Maps
1024 x 768 punkter
Kart over Calais
Nokia Maps
1024 x 768 punkter