På denne siden kan du finne Kart over Østerrike, ditt lokale hjemsted, turkart, sjøkart, veikart, topografiske kart, politisk kart, mm.

Østerrike

.gif

Østerrike, offisielt Republikken Østerrike er en forbundsstat i Sentral-Europa, og består av ni delstater, hvert med eget parlament og regjering. Østerrike er omgitt av land på alle sider, og grenser mot Liechtenstein og Sveits i vest, Italia og Slovenia i sør, Ungarn og Slovakia i øst, og Tyskland og Tsjekkia i nord. Hovedstaden er Wien. Østerrike har 8,3 millioner innbyggere, hvorav tre fjerdedeler tilhører den romersk-katolske tro. Det offisielle språket er tysk, som snakkes i dialektiske former. Ut over det er slovensk, kroatisk og ungarsk anerkjente minoritetsspråk.

Republikken Østerrike ble dannet av restene av det østerriksk-ungarske dobbeltmonarkiet etter første verdenskrig, og fikk sin statsforfatning i 1920. Denne ble videreført etter andre verdenskrig i 1945, hvor den Andre Republikk ble dannet. Østerrike oppnådde full suverenitet med statstraktaten 15. mai 1955. Østerrike har en grunnlovsbestemt nøytralitet, og er sete for flere internasjonale organisasjoner, deriblant FN, OSSE og OPEC. Landets statsoverhode er forbundspresidenten. Forbundskansleren er regjeringssjef.

Nasjonalrådet, som har 183 medlemmer, er det direkte valgte parlamentskammer. Valgperioden er for tiden fire år, etter førstkommende valg fem år. Stemmerettsalderen er 16 år, den laveste i Europa. Forbundsrådet er Østerrikes indirekte valgte parlamentskammer, hvor delstatenes lokale parlamenter, lantdagene, utpeker 62 representanter. Forbundsrådet har absolutt veto i lover som griper inn i delstatenes anliggender og rettigheter.

Topografisk er Østerrike dominert av Alpene, som dekker 60 % av landet. Disse har stor betydning for Østerrikes turisme, hvor alpin skiidrett er en betydelig erhvervsfaktor. Ut over dette er maskiner, kjemiske produkter, stål- og metallvarer og vin de viktigste produktene i Østerrikes samhandel med utlandet. Topografien har også hatt stor betydning for infrastrukturen, hvor bane- og veianlegg preges av det krevende terrenget ved mange broer og tunneler. Landets elver gir gode betingelser for vannkraft, som dekker to tredeler av landets energibehov. Østerrike har et rikt kulturliv, og har fostret opp store komponister som W.A. Mozart, Joseph Haydn, Franz Schubert, Johann Strauss og Gustav Mahler.

Østerrikes delstater
By

Kart over Østerrike
Google Maps
1024 x 768 punkter
Kart over Østerrike
Google Earth
1024 x 768 punkter
Kart over Østerrike
Bing Maps
1024 x 768 punkter
Kart over Østerrike
Nokia Maps
1024 x 768 punkter
Kart over Østerrike
Austria Map.png
2,565 x 1,238 punkter
Kart over Østerrike
Austria Map.jpg
2,550 x 1,381 punkter
Kart over Østerrike
Austria Map.jpg
2,130 x 1,100 punkter
Kart over Østerrike
Austria Map.jpg
2,056 x 1,427 punkter
Kart over Østerrike
Austria Map.jpg
2,056 x 1,427 punkter
Kart over Østerrike
Austria Map.jpg
1,256 x 700 punkter
Kart over Østerrike
Austria map modern laengsforma...
4,538 x 2,460 punkter
Kart over Østerrike
Austria map modern laengsforma...
4,538 x 2,460 punkter
Kart over Østerrike
austria rel-1999.jpg
2,875 x 1,989 punkter
Kart over Østerrike
Austria 1999 CIA map.jpg
2,500 x 1,706 punkter
Kart over Østerrike
Oesterreich Noerdl der Donau.p...
2,100 x 1,541 punkter
Kart over Østerrike
20080220082036!Austria States ...
2,000 x 1,125 punkter