På denne siden kan du finne Kart over Europa, ditt lokale hjemsted, turkart, sjøkart, veikart, topografiske kart, politisk kart, mm.

Europa

Europa er en verdensdel som dekker den vestlige delen av kontinentet Eurasia, og omfatter omkring 10 millioner km² med ca. 700 millioner innbyggere, hvilket utgjør 6,7 % av landarealet og 10,2 % av folkemengden på Jorden (2009).

Europa grenser mot Nord-Amerika vest for Island og Asorene i Atlanterhavet, og nord for Svalbard og Frans Josefs land i Nordishavet. Gibraltarstredet og Middelhavet danner den sørlige grensen mot Afrika. Grensen mot Asia går ved Dardanellene, Marmarahavet, Bosporos, Svartehavet, Azovhavet, Kuma-Manytsjsenkningen, Det kaspiske hav, Embaelven, Uralfjellene og Karahavet.

Europas territorium fordeler seg på 46 suverene stater som anerkjennes både av hverandre og av De forente nasjoner (FN). Tre av disse statene (Russland, Kasakhstan og Tyrkia) har størstedelen av sitt territorium i Asia, mens fem (Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino og Vatikanstaten) er såkalte mikrostater med svært lite folketall og areal. I tillegg er det to (Kosovo og Transnistria) de facto selvstyrte europeiske stater som har erklært uavhengighet som ikke anerkjennes av FN.

27 europeiske demokratier er tilsluttet Den europeiske union (EU), et omfattende samarbeide med sitt utspring i perioden etter den annen verdenskrig. Medregnet EUs medlemsstater har Europarådet 47 medlemsland.

Land

Kart over Europa
Google Maps
1024 x 768 punkter
Kart over Europa
Google Earth
1024 x 768 punkter
Kart over Europa
Bing Maps
1024 x 768 punkter
Kart over Europa
Nokia Maps
1024 x 768 punkter
Kart over Europa
Europe Map.jpg
1,519 x 2,012 punkter
Kart over Europa
Europe Map.jpg
1,517 x 2,004 punkter
Kart over Europa
Europe Map.jpg
1,475 x 1,200 punkter
Kart over Europa
Europe Map.jpg
1,475 x 1,200 punkter
Kart over Europa
Europe Map.jpg
1,473 x 1,198 punkter
Kart over Europa
Europe Map.jpg
1,400 x 1,801 punkter
Kart over Europa
Europe Map.jpg
1,400 x 1,197 punkter
Kart over Europa
Europe Map.jpg
1,360 x 1,245 punkter
Kart over Europa
Ethnic map europe 1923.jpg
2,470 x 1,582 punkter
Kart over Europa
europe1560 shepherd.jpg
2,398 x 1,929 punkter
Kart over Europa
europe mediterranean 1190.jpg
2,293 x 1,810 punkter
Kart over Europa
europe 1740.jpg
2,292 x 1,867 punkter