På denne siden kan du finne Kart over Japan, ditt lokale hjemsted, turkart, sjøkart, veikart, topografiske kart, politisk kart, mm.

Japan

.gif

Japan er et land i øst-Asia som befinner seg ved Stillehavet, øst for den koreanske halvøy. Japan består av en kjede av øyer. De største av dem er, fra sør til nord: Kyushu, Shikoku, Honshu og Hokkaido.

Omtrent 3000 øyer regnes til øygruppen som utgjør hele Japan. Omtrent 73 % av landet er fjellrikt, med en fjellkjede løpende gjennom hver av de viktigste øyene. Japans høyeste fjell er det berømte Fuji-fjellet (Fuji-san) på 3776 m.

Siden det finnes svært lite flatmark, blir mange åser og fjellsider oppdyrket helt til toppen. Da Japan befinner seg i et vulkansk område langs Stillehavsdypet, kan en registrere hyppige, svake jordskjelv og tidvis vulkansk aktivitet på øyene. Ødeleggende jordskjelv inntreffer flere ganger hvert århundre, og resulterer ofte i veldige flodbølger (tsunami). Varme kilder er tallrike, og har blitt utviklet som ferietilbud.

Den japanske øygruppen strekker seg fra nord til sør langs den østlige kysten av det eurasiske kontinent, den vestlige kysten av Stillehavet. Japan er et temperert område med fire distinkte årstider, men på grunn av sin store lengde fra nord til sør, varierer klimaet fra område til område.

Sent i juni og tidlig i juli er regnsesong (unntatt på Hokkaido og øyene i nord), da en regnfront eller baiu zensen ligger over Japan. På sensommeren og tidlig på høsten utvikler tyfoner seg grunnet tropiske lavtrykk som oppstår nær ekvator og beveger seg fra sørvest mot nordøst. Disse tar ofte med seg store mengder regn.

Japans prefekturer
By

Kart over Japan
Google Maps
1024 x 768 punkter
Kart over Japan
Google Earth
1024 x 768 punkter
Kart over Japan
Bing Maps
1024 x 768 punkter
Kart over Japan
Nokia Maps
1024 x 768 punkter
Kart over Japan
Japan Map.png
2,430 x 3,000 punkter
Kart over Japan
Japan Map.png
1,800 x 1,400 punkter
Kart over Japan
Japan Map.jpg
1,638 x 2,092 punkter
Kart over Japan
Japan Map.jpg
1,557 x 1,419 punkter
Kart over Japan
Japan Map.jpg
1,082 x 1,292 punkter
Kart over Japan
Japan Map.jpg
1,080 x 1,312 punkter
Kart over Japan
Japan Map.png
753 x 1,024 punkter
Kart over Japan
Location map Japan.png
2,871 x 2,162 punkter
Kart over Japan
Regions and Prefectures of Jap...
2,480 x 3,372 punkter
Kart over Japan
Japan map.png
2,480 x 3,372 punkter
Kart over Japan
Japan regions map.png
2,437 x 3,008 punkter
Kart over Japan
japanese empire 1904.jpg
2,217 x 1,692 punkter