På denne siden kan du finne Kart over Irak, ditt lokale hjemsted, turkart, sjøkart, veikart, topografiske kart, politisk kart, mm.

Irak

.gif

Republikken Irak er en stat i Midtøsten. Landet grenser mot Saudi-Arabia og Kuwait i syd, Tyrkia i nord, Syria i nordvest, Jordan i vest og Iran i øst. Hovedstaden er Bagdad, og landet har verdens nest største kjente oljereserver. For tiden er landet okkupert av en internasjonal styrke ledet av USA. Det ble avholdt valg til grunnlovgivende forsamling den 30. januar 2005, som i april utpekte en sjiaaraber til statsminister og en kurder til president, og dermed brøt det sunniarabiske mindretallets tidligere maktmonopol.

I desember 2005 ble for første gang i Iraks historie valgt en regulær nasjonalforsamling, med deltakelse også fra sunniaraberne som hadde boikottet valget i januar.

Store deler av Irak består av ørken, men området mellom de to elvene Eufrat og Tigris er fruktbart. Den nordlige kurdiske delen av landet er hovedsakelig fjellrikt, med Haji Ibrahim på 3.600 meter høyeste punkt. Irak har en kort kystlinje mot den Persiske Gulf. Innenfor kysten og langsmed Shatt al-Arab var det tidligere store sumpområder. Hovedparten av disse ble drenert i løpet av 1990-tallet, som ledd i Saddamregimets forfølgelse av de opposisjonelle sumparaberne.

Klimaet preges av ørkenen med milde til kalde vintre og varme og tørre somre. Den nordlige fjellrike regionen kan ha vintre med snø, ofte med store oversvømmelser når snøen smelter. Hovedstaden Bagdad er plassert i sentrum av landet, ved Tigris' bredder. Andre vesentlige byer er Basra i sør og Mosul i nord. Den historiske byen Arbil (kurdisk: Hawler) er sete for administrasjonen i den kurdiske autonome regionen.

Iraks provinser
By

Kart over Irak
Google Maps
1024 x 768 punkter
Kart over Irak
Google Earth
1024 x 768 punkter
Kart over Irak
Bing Maps
1024 x 768 punkter
Kart over Irak
Nokia Maps
1024 x 768 punkter
Kart over Irak
Iraq Map.jpg
3,639 x 3,778 punkter
Kart over Irak
Iraq Map.png
3,040 x 3,816 punkter
Kart over Irak
Iraq Map.png
2,000 x 2,145 punkter
Kart over Irak
Iraq Map.png
1,436 x 1,384 punkter
Kart over Irak
Iraq Map.jpg
1,397 x 1,695 punkter
Kart over Irak
Iraq Map.jpg
1,397 x 1,695 punkter
Kart over Irak
Iraq Map.png
1,241 x 1,264 punkter
Kart over Irak
Iraq Map.png
1,000 x 886 punkter
Kart over Irak
iraq wall full 2003.jpg
3,923 x 2,651 punkter
Kart over Irak
iraq cia 2003.jpg
2,620 x 3,034 punkter
Kart over Irak
iraq wall det 2003.jpg
1,984 x 2,183 punkter
Kart over Irak
iraq.jpg
1,705 x 1,657 punkter