På denne siden kan du finne Kart over Lokichogio, ditt lokale hjemsted, turkart, sjøkart, veikart, topografiske kart, politisk kart, mm.

Lokichogio

Lokichogio, også kalt Lokichoggio, Lokichokio eller kortformen Loki, er en by i Turkana fylke i det nordvestlige hjørnet av Kenya. Byen ligger ved hovedveien A1, og er endepunktet på denne hovedveien som går gjennom hele Kenya.

På grunn av byens beliggenhet, rundt 30 km fra grensen til Sør-Sudan, har gjort byen i flere år til et senter for hjelpearbeidet i Sudan, særlig under Den andre borgerkrigen i Sudan, hvor byens flyplass Lokichogio flyplass har vært sentral. Byen huser blant annet kontorer for FN som har koordinert hjelpearbeidet gjennom det langvarige prosjektet Operation Lifeline Sudan og et 50-talls hjelpeorganisasjoner, deriblant Norsk Folkehjelp. Som en del av virksomheten har byen også et stort ortopedisk sykehus i regi av det internasjonale Røde Kors.

Den lokale befolkningen er hovedsakelig nomader fra turkanafolket som bruker området som beitemark for sitt storfe.

Kart over Lokichogio
Google Maps
1024 x 768 punkter
Kart over Lokichogio
Google Earth
1024 x 768 punkter
Kart over Lokichogio
Bing Maps
1024 x 768 punkter
Kart over Lokichogio
Nokia Maps
1024 x 768 punkter